Navodila za elektronski obrazec M-4

Zavod je v letu 2009 na podlagi spremenjenega Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) in na podlagi spremenjenega Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za , zavarovanju za in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: o obrazcih) uvedel elektronsko podatkov o plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih ter o plačanih prispevkih na obrazcih . Prvič so se podatki na obrazcih elektronsko posredovali v letu 2009 za leto 2008, podatki za obdobja pred letom 2008 pa so se posredovali na računalniškem ali ročnem obrazcu /M8. podatkov na računalniških oziroma ročnih obrazcih od 19.4.2013 dalje ni več mogoče.

Od 5.5.2013 dalje Zavod omogoča vsem dajalcem podatkov, da podatke za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje posredujejo elektronsko. Elektronsko se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki preko spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne strani http://m4.zpiz.si.

Vir:

Sorodni članki: