Nižja stopnja DDV za manjša popravila usnjene galanterije in gospodinjske opreme iz blaga

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec prosi za odgovor, ali so popravila kovčkov iz kateregakoli materiala obdavčena z po 8,5-odstotni stopnji in ali se popravila in krpanje zaves, preprog, vzglavnikov, rjuh, prešitih odej oziroma vsega, kar ni perilo, je pa gospodinjska oprema iz blaga, obdavčijo po nižji stopnji .

V nadaljevanju pojasnjujemo:

se uporablja za manjša popravila kovčkov iz katerih koli materialov, ki se uvrščajo v SKD S/95.230 – popravila obutve in usnjene galanterije.

Nižja stopnja DDV se uporablja za manjša popravila vseh vrst gospodinjske opreme in perila iz blaga.

Med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, se v skladu s 17. točko Priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) uvrščajo tudi manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo).

V skladu s prvim odstavkom 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10) se med manjša popravila med drugim uvrščajo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/95.230 in popravila in predelovanje gospodinjske opreme iz blaga pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/95.290.

Nadalje je v drugem odstavku istega člena določeno, da se za manjša popravila iz prvega odstavka 59.a člena pravilnika štejejo tista popravila, pri katerih je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

Ko je za popravilo ali redno vzdrževanje potrebno delo in uporaba potrošnega materiala in rezervnih delov, je treba upoštevati določbe drugega odstavka 59.a člena pravilnika.

Po pojasnilu Statističnega urada RS (SURS) se med popravila usnjene galanterije pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti S/95.230 uvrščajo popravila galanterije iz katerih koli materialov. Ti izdelki so zlasti oblačilni dodatki (na primer pasovi), sedlarski in jermenarski izdelki za vse živali, vključno s povodci, nagobčniki, toki in podobnimi izdelki, aktovke, kovčki, nahrbtniki, torbe za različne namene, denarnice, listnice, ipd.

Med gospodinjsko opremo ali perilo iz blaga pa se uvrščajo zlasti posteljno perilo (rjuhe, prevleke za odeje, vzmetnice in blazine, posteljna pregrinjala itd.), namizno perilo (prti, prtiči, serviete itd.), kopalniško perilo (brisače, brisače za roke, velike brisače itd.), kuhinjsko perilo (krpe za pomivanje in brisanje posode), različne krpe, preproge in zavese, kopalne brisače.

Nižja stopnja DDV načeloma velja le za storitve popravila usnjene galanterije ter za storitve popravila in predelave gospodinjskega perila, vendar se zaradi poenostavitve znižana stopnja DDV lahko uporablja tudi za drobna vzdrževalna dela (na primer mazanje, loščenje, zaščita pred vlago, barvanje, likanje perila), ki jih zavezanec opravi ob popravilu obutve in usnjene galanterije, ki popravilo dopolnjujejo.

Ko je za popravilo ali redno vzdrževanje potrebno delo in uporaba potrošnega materiala in rezervnih delov, je treba upoštevati določbe drugega odstavka 59.a člena pravilnika.

Iz navedenega izhaja, da se popravila plastičnih kovčkov in kovčkov iz drugih materialov uvrščajo med storitve iz SKD 95.230 – popravila obutve in usnjene galanterije, za katere se obračuna DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, ob upoštevanju pogojev za uporabo nižje stopnje DDV pri manjših popravilih.

Nižja stopnja DDV se uporablja za popravila vseh vrst gospodinjske opreme in perila iz blaga, ob upoštevanju pogojev za uporabo nižje stopnje DDV pri manjših popravilih.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-379/2010-2, 25. 10. 2010

Sorodni članki: