Nov zakon o trošarinah

S 1. avgustom 2016 se začne uporabljati novi Zakon o trošarinah, ki je bil v Uradnem listu objavljen 1. julija letos.

Podrobne informacije in navodila za zavezance.

Naj omenimo nekaj bistvenih vsebinskih sprememb novega trošarinskega zakona:

 • ureditve za male proizvajalce žganja, ki bodo plačevali  50% predpisane   za letno proizvodnjo do 150 litrov 100 vol. % etilnega alkohola (npr. 300 litrov 50 vol % žganja). Ne bo več dosedanja ureditve letne pavšalne naprave za proizvodnjo žganja (kotla);
 • uvaja se kategorija mali proizvajalec piva (letna proizvodnja do največ 20.000 hektolitrov piva), ki plača trošarino v višini 50 % predpisane trošarine;
 • se bo pobirala za izdelke, ki so namenjeni vdihovanju, brez izgorevanja (tobak za segrevanje in elektronske ), ki sedaj niso trošarinski izdelki;
 • določnejša ureditev obveznosti udeležencev in  postopka pri prodaji trošarinskih izdelkov na daljavo (prodaji preko spleta);
 • odprava oprostitve trošarine za energent, ki se porabi za proizvodnjo netrošarinskih izdelkov; Delno jo nadomešča nova ureditev za oprostitev oziroma , za rabo energentov za energetsko intenzivna podjetja;
 • nova ureditev načina določitve trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema (štirje razredi obdavčitve s trošarino), ki nadomešča delitev rabe na poslovni in neposlovni odjem;
 • odprava omejitve uveljavljanja vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov za , kupljeno z gotovino, zaradi novih načinov plačila goriva (npr. uporaba predplačniških kartic), razširitev nadzora nad določenimi derivati nafte „mazalnimi olji“,  ker se tako zmanjšuje tveganje za izogibanje plačilu trošarine;
 • uskladitev obstoječih dovoljenj (npr. za trošarinska skladišča) po uradni dolžnosti z novim zakonom (v devetih mesecih po uveljavitvi zakona).

Nov zakon za zavezance odpravlja nekaj administrativnih bremen:

 • uvaja obveznosti vlaganja obračuna trošarine samo za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine in odprava rednega mesečnega vlaganja obračunov trošarine (obračun se ne vlaga, če je v davčnem obdobju obveznost zavezanca enaka 0),
 • odpravlja obveznosti vložitve obračuna za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajnih cen ali trošarine za cigarete (in drobno rezani tobak) za zneske do 10 EUR,
 • priznana je količina lastne rabe za pivo, ki ga proizvede in porabi fizična oseba v svojem gospodinjstvu ( do 500 litrov na leto), za kar je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo obračunati in plačati trošarino;
 • posebna je tudi ureditev za proizvajalce vina, ki omogoča odpremo vina v režimu odloga v drugo državo članico (poenostavljena pravica dostopa do uporabe EMCS).

Vir besedila in fotografije: FURS

Sorodni članki: