Novosti ZPIZ-2B, ki imajo vpliv na status upokojenca oziroma zavarovanca

V Državnem zboru je bil dne 15. 12. 2015 sprejet o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju -2B), ki naj bi začel veljati 1. 1. 2016. Ta med drugim na novo ureja institut izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne , pogoje za priznanje do starostne po posebnih predpisih, institut delne , institut ponovnega vstopa v zavarovanje uživalcev pokojnin, določa rok za uskladitev statusov uživalcev pokojnin in oseb, ki jih zajema določba 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljevanju ), in drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za v pokojninsko in , institut pokojninske dobe brez dokupa ter za posebne primere .

Več o novostih si lahko preberete na naslednjih povezavah:

Vir: zpiz

Sorodni članki: