Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine iz naslova športnih stav

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoGlede obdavčitve iger na srečo, in sicer načina obdavčitve dobitkov športnih stav, kadar se stave, izvedene po internetu, sklepajo v Republiki Sloveniji pri tujih stavnicah, pa se nakazujejo iz tujine na osebni račun slovenskih rezidentov, velja sledeče:

Dobitki iz športnih stav, ki se izvajajo po internetu pri tujih stavnicah in se nakazujejo na osebne račune v Republiki Sloveniji, niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini in tudi ne po Zakonu o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 14/11 – UPB-3) v 10. členu določa klasične igre na srečo, kot so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loti, športne napovedi, , srečelovi in druge podobne igre.

Posebne igre na srečo so v 53. členu ZIS določene kot igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali igralnih avtomatih, ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi. Drugi odstavek navedenega člena opredeljuje vrste posebnih iger na srečo.

Iz navedenega izhaja, da se davek na dobitke od iger na srečo izračuna in odtegne le od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (določenih v 10. členu ZIS, ne pa tudi od dobitkov pri posebnih igrah na srečo (določenih v 53. členu ZIS).

Dobitki od iger na srečo se v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB-7) tudi ne štejejo za dohodke fizičnih oseb.

Kot drugi dohodki (6. točka 18. člena ZDoh-2) pa so v skladu s 3. točko tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 opredeljeni dobitki v nagradnih igrah, kakor so nagradni razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, kakor to določa 5. člen ZIS.

V skladu s 4. točko 19. člena ZDoh-2 se za dohodke fizične osebe po tem zakonu ne štejejo dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja . Sklicevanje na zakon, ki ureja , je določeno zaradi vsebinske opredelitve dohodka oziroma dobitka od iger na srečo ne glede na to, ali ima vir v Sloveniji ali zunaj Slovenije. Navedeno pomeni, da tudi dobitki od iger na srečo, ki so pridobljeni zunaj Slovenije, ne veljajo za dohodek po Zakonu o dohodnini in tudi ne po Zakonu o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Veljavne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ne urejajo pravice do obdavčitve med državama pogodbenicama v zvezi z dobitki od iger na srečo. Dobitki od iger na srečo (ne glede na vrsto igre – klasične ali posebne) namreč niso predmet davčne obravnave po določbah navedenih mednarodnih pogodb.

Če gre za , se dobitki po navadi obdavčujejo na način, da davek izračuna in od dobitka odtegne prireditelj po stopnji, ki velja v državi rezidentstva prireditelja igre na srečo.

V zvezi z vprašanji tudi odgovarjamo, da je po ZIS vsakomur, ki mu ni podeljena koncesija, prepovedano prirediti igro na srečo (tudi po internetu). Torej tuji prireditelji, ki prirejajo raznovrstne igre na srečo na spletnih straneh, kršijo ZIS zato, ker se lahko igra izvaja tudi na ozemlju RS in če za to nimajo ustrezne koncesije. Pri vzpostavitvi igre na srečo po internetu mora sodelovati več subjektov. Na strani prireditelja sta to pri ponudniku, ki daje prireditelju dostop do omrežja, zakupljen prostor na njegovem disku in spletna aplikacija oziroma spletne strani, na katerih se prirejajo igre na srečo in omogočajo med drugim tudi plačila on-line. Po navadi izbirajo tuji prireditelji iger na srečo po internetu tudi tuje ponudnike dostopa do omrežja. Zaradi globalnosti in brezmejnosti interneta države s težavo zagotavljajo nadzor nad prirejanjem iger na srečo. V razreševanje navedene problematike se je vključil Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, vendar je treba ta vprašanja usklajevati na ravni Evropske unije in jih razreševati tudi s spremembami slovenske igralniške zakonodaje (povzeto po članku iz Pravne prakse z dne 13. 10. 2006). Zaradi zagotovitve ustreznega nadzora nad prirejanjem iger na srečo je bil sprejet tudi Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS, št. 42/08).

Vir: Pojasnilo DURS, št. 461-26/2011-2, 22. 6. 2011

Sorodni članki: