Objava prenehanja opravljanja dejavnosti

E-računovodstvo o gospodarskih družbah (ZGD-1I) določa, da mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati .

lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ter pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES.

Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.  Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja.  Podjetnik lahko poleg objave na spletni strani, namero o prenehanju objavi tudi na druge načine npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd. Več informacij o objavah na spletnih straneh AJPES po Zakonu o gospodarskih družbah najdete tukaj.

Vir: AJPES

Sorodni članki: