Obračunavanje koncesijske dajatve pri študentskih napotnicah

informator-racunovodstvo-vitagoZakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) posega tudi na področje študentskega dela in sicer v 130. členu določa višino in delitev koncesijske dajatev. Ta se s 1. 6. 2012 z 12 % poviša na 23 %, dodatna pa ostane nespremenjena.

Koncesionarji so skladno z ZUJF dolžni koncesijsko dajatev nameniti:

  • 63 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 17,4 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije,
  • koncesionarju pa se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.

Glede na navedeno določbo zakona so koncesionarji torej dolžni od 1. 6. 2012 obračunati koncesijsko dajatev v višini 23 %, 2 % dodatno koncesijsko dajatev (ki ostaja nespremenjena) ter DDV na koncesijsko dajatev (20 % DDV od 25 % koncesijske dajatve).

Datum obračuna je na dan opravljene storitve koncesionarja, ne glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno in kdaj je bila izdana napotnica, kar pomeni, da mora biti na fakturi, ki bo izdana za opravljeno storitev od 1.6. 2012 naprej, obračunana 23 % koncesijska dajatev v skladu z ZUJF. Prvi zbirni mesečni obračun z višjo koncesijo, bodo torej pripravili v mesecu juliju. Vse podrobnosti bomo dogovorili v aneksih med MDDSZ in koncesionarji, ki morajo biti, skladno z ZUJF, sklenjeni v 30 dneh od uveljavitve zakona.

ZUJF predvideva ustanovitev posebnega proračunskega sklada pri ministrstvu. Ker ustanovitev sklada zahteva še nekaj časa, ostaja način nakazovanja koncesijske dajatve enak kot do sedaj. Sredstva se nakazujejo Študentski organizaciji Slovenije (17,4 % obračunanih sredstev iz koncesijskih dajatve), Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendiranje (63 % obračunanih sredstev iz koncesijskih dajatve), koncesionarju pa se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz koncesijskih dajatve. Tudi nakazilo dodatne koncesijske dajatve (2 %) ostaja nespremenjeno.

Vir: Pojasnilo MDDSZ, št. brez številke, 31.05.2012

Sorodni članki: