Od 28. 7. 2015 dalje v ePRS omogočeno iskanje po osebah

Spletno računovodstvo - E-računovodstvoOd 28. 7. 2015 dalje bo skladno z novelo Zakona o sodnem registru (ZSreg-F) in novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A) omogočeno iskanje po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS) tako, da bo mogoče ugotoviti, ali je (na dan iskanja) določena oseba ustanovitelj ali oziroma zastopnik ali član organa nadzora.

Vsakdo bo lahko brezplačno vpogledal v podatke, ali določena oseba nastopa v eni od naštetih vlog in pri katerem subjektu. Iskanje bo omogočeno le po podatkih subjektov vpisa v sodni , samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno . Spletna aplikacija ePRS bo dopolnjena z iskalnikom po osebah tako, da bo iskanje podatkov mogoče:

  • pri fizičnih osebah z uporabo:
    • osebnega imena in EMŠO ali
    • osebnega imena in ali
    • osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v PRS,
  • pri pravnih osebah: z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.

Vir:

Sorodni članki: