Odpravnina ob upokojitvi, leto 2011

Pri opredelitvi višine odpravnine ob upokojitvi v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – v EUR
od 01.01.2011 dalje 4.063,00

10. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 4.063 eurov ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Sorodni članki:

2 komentarjev

  1. Spoštovani!

    Prosim vas za odgovor!
    Trenutno študiram na višji šoli in imam predmet Davki. Predavatelj nam je dal nalogo, da izračunamo odpravnino delavcu. Delavec presega odpravnino v višini RS in ima sklenjeno individualno pogodbo. V praksi sem vedno obračunavala prispevke in ostale davke od razlike, predavatelj pa mi jerekel da se pri individualni pogodbi na celotni znesek obračunajo prispevki in dohodnina. Zanima me kje je to zapisano saj sem ta podatek iskala vendar ga nisem našla?
    LP/BB

  2. Oktobra 2011 sem dopolnil 40 let delovne dobe. Delodajalec mi ni izplačal jubilejne nagrade, čeprav še vedno delam pri njem. Ali sem po 4 mesecih še upravičen do jubilejne nagrade za 40 let?

Komentiraj