Opravljanje dela pri društvih in izdajanje računov

Pojasnjujemo, kdaj lahko član za opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno.

V zvezi s problematiko društev in davčnega potrjevanja računov je Finančna uprava RS med pogostimi vprašanji in odgovori na novo objavila naslednje vprašanje in odgovor (številka 280): »Kakšno obveznost ima društvo, kot izdajatelj računa in zavezanec za , glede članov društev, ki z uporabo izdajajo ? Na kakšni pravni podlagi lahko član društva v društvu izdaja račune?«

Vir:

Sorodni članki: