Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

S 1. januarjem so začele veljati pomembne novosti na področju osebnega dopolnilnega dela.

Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu se s 1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela.

Za osebno se od 1. januarja 2015 dalje šteje:

  • Kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni ne določajo drugače in da so določena pod točko A na seznamu del, ki se štejejo za . Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.
    Posameznik lahko opravlja delo le za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela.
  • Kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena pod točko B na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.
    Posameznik lahko opravlja navedena dela, če je pred opravljanjem dela sam pridobil vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

Več informacij

vrednotnica5

Vir:

Sorodni članki: