Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2011

Pri opredelitvi višine plačila vajencem, dijakom in študentom za v letu , so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011
in študentom na
mesec v EUR
na mesec v EUR
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
od 01.01.2011 dalje 172,00 84,00 126,00 167,00 167,00

12. člen
(plačila vajencem, dijakom in študentom)

(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, glede na letnik šolanja, do višine:

  • 84 eurov na mesec za 1. letnik;
  • 126 eurov na mesec za 2. letnik;
  • 167 eurov na mesec za 3. letnik;
  • 167 eurov na mesec za 4. letnik.

(2) Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 eurov za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Sorodni članki: