Podatki za obračun plač za april 2012

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu aprilu 2012 (1.4. – 30.4.2012) potrebujemo pri obračunu plač. V aprilu je bil 40 urni delovni teden.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
April 19
2
21 168
Najnižja pok. osnova (neto) Povprečna st. davkov in prisp. Najnižja pok.osnova (bruto)
551,16 € 35,24 %
851,08
Vrsta Znesek
Minimalna plača 763,06 €
Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (februar 2012) 1.523,11 €
Povprečna bruto plača (12/11 – 2/12) 1.532,81 €
Povprečna bruto plača (za 2011) 1.524,65 €
Regres za letni dopust 1.066,18 €
Prispevki za socialno varnost -zasebniki Po zav. osnov
Prispevki za socialno varnost – 040 dr. Po zav. osnov
Pavšal PIZ 32,14 €
Pavšal zdravstvo 4,53 €

Lestvica za odmero dohodnine

Mesečna neto davčna osnova Dohodnina
Nad Do
653,38 16%
653,38 1.306,75 104,54 + 27% nad 653,38
1.306,75 280,95 + 41% nad 1.306,75

Splošna olajšava

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja Splošna olajšava
Nad Do
885,17 531,10
885,17 1.024,02 359,94
1.024,02 269,04

Osebne olajšave

Invalid s 100% telesno okvaro 1.438,49
Po dopolnjenem 65. letu starosti 115,78
Rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali štud. 3.228,45
Olajšava za PDPZ 2.755,71

Posebne olajšave

VDČ – 1 otrok 198,51
VDČ – 2 otroka 414,32
VDČ – 3 otroci 774,25
VDČ – 4 otroci 1.278,31
VDČ – 5 otrok 1.926,50
VDČ – (1) otrok, s posebno nego 719,29
VDČ – vsak drug vzdrževan družinski član 198,51

Povprečne plače

Minimalna plača

  • Minimalna plača od januarja 2011 znaša 748,10 EUR

Zajamčena plača

  • Zajamčena plača 237,73 EUR

13. plača,

Bonitete, darila, pogostitve

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

Vrsta povračila Znesek
SLO (od 6 do 8 ur) 7,45€
Dnevnice SLO (od 8 do 12 ur) 10,68€
Dnevnice SLO (nad 12 ur) 21,39€
Dnevnice tujina po državah
Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe) 460,00€
Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe) 689,00€
Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne dobe) 919,00€
Kilometrina (prevoz na službenem potovanju) 0,37€
Kilometrina (prevoz na delo in z dela) 0,18€
Ločeno življenje 334,00€
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) 172,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) 84,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) 126,00€
Obvezno praktično delo (vajenci 3. in 4. letnik) 167,00€
Odpravnina (upokojitev) 4.063,00€
Regres za prehrano med delom 6,12€
Solidarnostna pomoč (primer smrti) 3.443,00€
Solidarnostna pomoč (drugi primeri) 1.252,00€
Terenski dodatek 4,49€

Regres za letni dopust

in dnevnice

Ostalo

Zasebniki

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: