Podatki za obračun plač za februar 2011

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu februarju (1.2. – 28.2.) potrebujemo pri obračunu plač. V februarju je bil 40 urni delovni teden.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
Februar 19 1
20 160
Najnižja pok. osnova (neto) Povprečna st. davkov in prisp. Najnižja pok.osnova (bruto)
551,16 € 35,37 € 852,79
Vrsta Znesek
Minimalna plača 748,10 €
Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (december 2010) 1.534,04 €
Povprečna bruto plača (10/10 – 12/10) 1.552,29 €
Povprečna bruto plača (za 2010) 1.494,88 €
za letni 1.073,83 €
Prispevki za socialno varnost -zasebniki Po zav. osnov
Pavšal PIZ 30,33 €
Pavšal zdravstvo 4,46 €

Lestvica za odmero dohodnine

Mesečna neto davčna osnova Dohodnina
Nad Do
636,20 16%
636,20 1.272,40 101,79 + 27% nad 636,20
1.272,40 273,57 + 41% nad 1.272,40

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja Splošna olajšava
Nad Do
861,90 517,14
861,90 997,10 350,48
997,10 261,96

Osebne olajšave

Invalid s 100% telesno okvaro 1.400,67
Po dopolnjenem 65. letu starosti 112,74
Rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali štud. 3.143,57
Olajšava za PDPZ 2.683,26

Posebne olajšave

– 1 otrok 193,29
VDČ – 2 otroka 403,42
VDČ – 3 otroci 743,89
VDČ – 4 otroci 1.244,70
VDČ – 5 otrok 1.875,85
VDČ – (1) otrok, s posebno nego 700,38
VDČ – vsak drug vzdrževan družinski član 193,29

Povprečne

Minimalna plača

Zajamčena plača

  • Zajamčena plača 237,73 EUR

,

Bonitete, darila, pogostitve

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

Vrsta povračila Znesek
SLO (od 6 do 8 ur) 7,45€
Dnevnice SLO (od 8 do 12 ur) 10,68€
Dnevnice SLO (nad 12 ur) 21,39€
Dnevnice tujina po državah
Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe) 460,00€
Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe) 689,00€
Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne dobe) 919,00€
Kilometrina (prevoz na službenem potovanju) 0,37€
Kilometrina (prevoz na delo in z dela) 0,18€
Ločeno življenje 334,00€
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) 172,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) 84,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) 126,00€
Obvezno praktično delo (vajenci 3. in 4. letnik) 167,00€
Odpravnina (upokojitev) 4.063,00€
Regres za prehrano med delom 6,12€
Solidarnostna pomoč (primer smrti) 3.443,00€
Solidarnostna pomoč (drugi primeri) 1.252,00€
Terenski dodatek 4,49€

Regres za letni dopust za leto 2010

in dnevnice

Ostalo

Zasebniki

Sorodni članki: