Podatki za obračun plač za marec 2011

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu marcu (1.3. – 31.3.) potrebujemo pri obračunu plač. V marcu je bil 40 urni delovni teden.

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj dni Ur na mesec
Marec 23 0
23 184
Najnižja pok. osnova (neto) Povprečna st. davkov in prisp. Najnižja pok.osnova (bruto)
551,16 € 35,34 € 852,40
Vrsta Znesek
Minimalna plača 748,10 €
Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (januar 2010) 1.496,35 €
Povprečna bruto plača (11/10 – 01/11) 1.555,49 €
Povprečna bruto plača (za 2010) 1.494,88 €
za letni 1.047,45 €
Prispevki za socialno varnost -zasebniki Po zav. osnov
Pavšal PIZ 30,33 €
Pavšal zdravstvo 4,46 €

Lestvica za odmero dohodnine

Mesečna neto davčna osnova Dohodnina
Nad Do
636,20 16%
636,20 1.272,40 101,79 + 27% nad 636,20
1.272,40 273,57 + 41% nad 1.272,40

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja Splošna olajšava
Nad Do
861,90 517,14
861,90 997,10 350,48
997,10 261,96

Osebne olajšave

Invalid s 100% telesno okvaro 1.400,67
Po dopolnjenem 65. letu starosti 112,74
Rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali štud. 3.143,57
Olajšava za PDPZ 2.683,26

Posebne olajšave

– 1 otrok 193,29
VDČ – 2 otroka 403,42
VDČ – 3 otroci 743,89
VDČ – 4 otroci 1.244,70
VDČ – 5 otrok 1.875,85
VDČ – (1) otrok, s posebno nego 700,38
VDČ – vsak drug vzdrževan družinski član 193,29

Povprečne

Minimalna plača

  • Minimalna plača od januarja 2011 znaša 748,10 EUR

Zajamčena plača

  • Zajamčena plača 237,73 EUR

,

Bonitete, darila, pogostitve

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

Vrsta povračila Znesek
SLO (od 6 do 8 ur) 7,45€
Dnevnice SLO (od 8 do 12 ur) 10,68€
Dnevnice SLO (nad 12 ur) 21,39€
Dnevnice tujina po državah
Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe) 460,00€
Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe) 689,00€
Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne dobe) 919,00€
Kilometrina (prevoz na službenem potovanju) 0,37€
Kilometrina (prevoz na delo in z dela) 0,18€
Ločeno življenje 334,00€
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) 172,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) 84,00€
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) 126,00€
Obvezno praktično delo (vajenci 3. in 4. letnik) 167,00€
Odpravnina (upokojitev) 4.063,00€
Regres za prehrano med delom 6,12€
Solidarnostna pomoč (primer smrti) 3.443,00€
Solidarnostna pomoč (drugi primeri) 1.252,00€
Terenski dodatek 4,49€

Regres za letni dopust za leto 2010

in dnevnice

Ostalo

Zasebniki

Pripravil: Računovodstvo Vitago

Sorodni članki: