Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je vzpostavila Portal prek katerega lahko  od 31.12.2014 dalje fizične in pravne osebe (v nadaljevanju izdajatelji) pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in dobavljeno blago. Portal je namenjen  izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto.

Portal UJPeRačun je spletna aplikacija do katere je mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA) ter prek katere je možno pripraviti (ročni vnos eRačuna) in ga poslati proračunskemu uporabniku.

Izdajatelji, ki so se za namene testiranja vključili v testno verzijo Portala UJPeRačun morajo za dostop do Portala UJPeRačun oddati novo vlogo.

Za vključitev v Portal UJPeRačun je potrebno na vstopni strani oddati Vlogo za novega uporabnika, in sicer se vpiše davčna številka izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI). Vpiše se tudi ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati Upravi Republike Slovenije za javna plačila). Uporabnikom, ki bodo vlogo oddali na delovni dan do 14. ure, bo geslo za dostop posredovano še isti dan, ostalim uporabnikom naslednji delovni dan.

Vsak uporabnik Portala UJPeRačun mora pred prvim pošiljanjem eRačunov namestiti komponento za podpisovanje. Navodila za namestitev podpisne komponente so objavljena na vstopni strani Portala UJPeRačun prek katerega uporabnik opravi tudi testiranje e-podpisa.

Več informacij o pogojih poslovanja in uporabi portala UJPeRačun:

Portal UJPeRačun – VSTOP

Vir:

Sorodni članki: