Priročnik: Bonitete (januar 2015)

OPREDELITEV BONITET

CompanyCarPo Zakonu o dohodnini – -2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi , ki je v 39. členu določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje (delovno in drugo pogodbeno razmerje), v katerega vstopa pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo (podrobno pojasnilo glede davčne obravnave teh dohodkov je obajvljeno na spletnih straneh FURS).

VRSTE BONITET

, ki jih delodajalec zagotavlja delojemalcu, vključujejo zlasti:  1. uporabo osebnega vozila za privatne namene,  2. nastanitev,  3. brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,  4. popust pri prodaji blaga in storitev (če je popust pod enakimi pogoji dostopen vsem strankam, se skladno s 7. točko 19. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 ne šteje za dohodek),  5. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,  6. in podobna plačila (zavarovalne pogodbe sklenjene v korist delojemalca, če so premije plačane v breme delodajalca, premije za kolektivno članov uprave in nadzornih svetov v breme delodajalca, ipd.),  7. darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu,

VREDNOTENJE BONITET

Bonitete praviloma niso izplačane v denarju, temveč so zagotovljene s strani delodajalca v naravi in je zato ključnega pomena njihovo vrednotenje. Znesek bonitete se določa na podlagi primerljive , če pa te ni mogoče določiti, se določi na podlagi stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, razen če – ZDoh-2 v 43. členu za posamezno boniteto ne določa drugače.
Vrednost bonitete se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem te bonitete.

Vir: FURS

Sorodni članki: