Računovodstvo

Računovódstvo -a s (ọ̑) dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, proučevanjem in izražanjem poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem posameznega poslovnega sistema, ter njihovo analizo.
Ta pomembna zajema in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo: imajo dobro organizirano ♦ ekon. finančno, stroškovno // oddelek v poslovnem sistemu, ki opravlja računovodsko funkcijo

Sorodni članki: