Seznam neplačnikov davkov FURS

csm_seznam_neplacnikov_davkov_FURS_07314bdea7Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Enoten davkov Finančne uprave RS (FURS) je prvič objavljen 8. avgusta 2014. Pred tem sta Carinska uprava RS in RS objavljali ločena seznama neplačnikov.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in bo mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (-2F, Uradni list RS, št. 94/2012), kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni vprašanje glede navedenih podatkov, ga lahko naslovijo na elektronski naslov:

  • neplacniki.fu(at)gov.si

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v formatu jpg, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb, je sestavljen iz več datotek, v katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov.

Povezave:

Vir: FURS

Sorodni članki: