Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

V davčni teoriji je že desetletja aktualno vprašanje dvojnega obdavčenja lastnikov delniških družb, torej delničarjev. Obdavčitev dobička podjetij namreč vpliva na višino dividend, ki so lahko obdavčene tudi z dohodnino. Vrašanje sistemov obračunavanja davka od dobička podjetij je tesno povezano z vprašanjem obdavčitve delničarjev. Glede na odnos do omenjenega vprašanja poznamo dva sistema obračunavanja davka od dobička podjetij;

  1. klasični sistem (Zanj je značilna dvojna obdavčitev. Najprej je obdavčen podjetja, nato pa še prejete delničarjev. je tako najprej obdavčen kot lastnik, nato pa še kot fizična oseba. Prednosti klasičnega sistema za državo sta zlasti, da je njegova uporaba enostavna in učinkovita.)
  2. , kar pomeni izognitev dvojnemu obdavčenju. Poznamo dve različici tega sistema; sistem imputacije (celotni znesek davka se plača na ravni podjetja in se delničarju upošteva kot davčna olajšava) in sistem delne amuptacije (tu pa se delničarju upošteva kot davčna olajšava le del davka, plačanega na ravni podjetja).

Sorodni članki: