So davčne blagajne navrtale luknjo v državno blagajno?

Po podatkih ministrstva za so prilivi davka na dodano vrednost po obračunu v februarju znašali 170 milijonov evrov, kar je 20 milijonov evrov manj kot februarja lani. So za to krive ? Na finančni upravi zatrjujejo, da ne.

Februarja se plačujejo obveznosti za račune, izdane januarja. Izjema so majhni zavezanci za DDV, ki imajo manj kot 210 tisoč evrov prihodkov na leto. Ti obveznosti DDV plačujejo četrtletno, obrok, ki zajema obračune, izdane v prvih treh mesecih letos, pa zapade konec aprila.

Spomnimo, le približno četrtina potencialnih uporabnikov davčnih blagajn je zadnji dan minulega leta že imela davčno blagajno. Na začetku tega leta pa so se pojavljale težave z izdajanjem računov pri velikem številu predvsem manjših uporabnikov. Kar nekaj predvsem manjših uporabnikov je zato delalo v omejenem obsegu, žal so bralci opozorili, da so se pojavljali tudi primeri, ko sploh ni bil izdan.

Espeji zapirajo “štacune”
Težava davčnih blagajn je tudi v tem, da je nakupa programske in tehnične opreme prevaljen na uporabnike, kar še povečuje nekonkurenčnost tistih, ki delajo pošteno, v primerjavi s tistimi, ki računov sploh ne izdajajo. Ob koncu minulega leta se je tako močno zmanjšalo število samostojnih podjetnikov, kažejo podatki statističnega urada. Samo decembra se je število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za 277, kar je največji osip po decembru 2012. Ali se bo prilagajanje nadaljevalo tudi letos, bomo še videli.

Težave ob uvedbi odnesle milijone?
Zato ni iz trte izvita predpostavka, da se je zaradi težav z uvedbo davčnih blagajn zmanjšala tudi gospodarska aktivnost in s tem prilivi davkov iz DDV. Številke državne zakladnice zbujajo skrb. Prilivi DDV so se na medletni ravni februarja, ki prikazuje prvi mesec uvedbe davčnih blagajn, zmanjšali za več kot desetino. Ob tem je zanimivo, da so se prilivi DDV od uvoženega blaga povečali za več kot šestino. To si lahko razlagamo tako, da se je aktivnost porabnikov januarja večala (glede na isto obdobje lani). Tudi pogled na število delovnih dni ne pojasni upada prilvov DDV po obračunu. Lani je bil sicer en dan več, a to je bil petek, 2. januar. Tudi vpliva dela prostih dni ob koncu meseca ni bilo. Tako lani kot letos je bil zadnji dan meseca povsem navaden delavnik.

: DDV so odnesle decembrske investicije
Na finančno upravo (Furs) smo že v petek poslali vprašanje, koliko izpada je po njihovi oceni posledica težav pri uvedbi davčnih blagajn. A na Fursu so optimisti in ocenjujejo, da bodo učinki uvedbe davčnih blagajn letos v državno blagajno prinesli dodatnih 75 milijonov evrov. “Iz podrobnejših podatkov finančne uprave izhaja, da je bila realizacija vplačil v februarju 2016 celo boljša od tiste v februarju 2015,” pravijo v odgovoru. Skromnejši neto učinek pripisujejo zamiku pri zahtevkih za .

Povedano poenostavljeno: zavezanec DDV plačuje tako, da konec meseca za pretekli mesec finančni upravi plača razliko med DDV za vse izdane in vse prejete račune v preteklem obdobju. Če pa je prejel račune v večjem znesku, kot jih je plačal, zahteva vračilo DDV, kar pa država naredi z zamikom. Takšni dogodki se zgodijo predvsem v obdobjih večjih naložb, kot so nakup osnovnih sredstev in opreme, ko investicija presega vrednost poslov v obdobju. Na Fursu tako pravijo, da “ta povečana vračila izhajajo iz vstopnega davka na dodano vrednost v mesecu decembru, ki je posledica povečanih investicij, iz česar je mogoče sklepati, da so poslovni izidi podjetij za leto 2015 dobri in da so si v decembru 2015 z investicijami zmanjševali davčno osnovo.” Poleg tega naj bi država že v februarju realizirala tudi del vračil DDV za januar, lani pa naj bi vse obveznosti vračila zapadle marca. Toda če je bilo januarja precej več zahtev za vračila DDV, bi se to moralo poznati v višjih vplačilih januarja (za račune, izdane decebra), pa tega ni videti. Januarja so prilivi DDV na medletni ravni zrasli le za odstotek.

Uro resnice prinaša maj
Seveda to ne pomeni, da davčne blagajne ne bodo prinesle učinka, vprašanje pa je, ali bo učinek tak, kot si ga želi finančna uprava. In res je tudi, da bo večina začetniških težav z zagonom davčnih blagajn razkrita v aprilskih plačilih trimesečnih obveznosti DDV, ko bodo obračune oddali tudi manjši zavezanci, torej tisti, ki jih je strošek uvedbe tudi najbolj prizadel. A ne glede na vse in poznavalci razmer opozarjajo, da bi morala finančna uprava narediti sistem davčnih blagajn bolj dostopen malim zavezancem.

Vir: Finance

Sorodni članki: