Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

informator vitago e-racunovodstvoV Uradnem listu RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2010 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – -1.

Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz naslednje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Znesek od 1.4.2009 do 31.3.2010

Znesek od 1.4.2010 dalje
– za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe, ki opravljajo praktično delo, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.) 5,87 EUR 6,07 EUR
– za zavarovance iz prve in šeste alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi, delu po študentski napotnici) 8,79 EUR 9,09 EUR
– za zavarovance sedme alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij) 11,72 EUR 12,12 EUR
– za zavarovance iz četrte alinee 26. člena ter iz prvega in tretjega odstavka 27. člena ZPIZ-1 (izvzeti iz zavarovanja po prvem odstavku in drugi alinei drugega odstavka 18. člena ZPIZ-1, zavezanci, ki opravljajo dejavnost, kot postranski poklic) 29,33 EUR 30,33 EUR
– za zavarovance iz 28. člena ZPIZ-1 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti) 2,93 EUR 3,03 EUR
– za sobodajalce, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisane v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe

Letni znesek: 146,64 EUR

Mesečni znesek: 12,22 EUR

Letni znesek: 151,63 EUR

Mesečni znesek: 12,64 EUR

Zavezanci, ki navedene pavšalne prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, le-te po novih zneskih prvič plačajo za april 2010, in sicer do 15. 5. 2010.

Navedene pavšalne prispevke, katere zavezanci plačujejo na dan izplačila prejemka, pa je treba v novi višini plačevati od 1. 4. 2010 dalje.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4251-4/2010, 24. 3. 2010

Sorodni članki: