Spremembe DDV pri uvozu blaga po 30. 6. 2016

V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 ( ZDDV-1I). začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna nastala po 30. juniju 2016.

Namen te novele je poenostavitev administrativnih obveznosti davčnih zavezancev (poenostavitev postopkov izpolnjevanja davčnih obveznosti), in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV.

DDV od uvoza blaga obračuna in ga hkrati uveljavlja kot v istem davčnem obračunu (v obrazcu DDV ga izkaže hkrati kot DDV in na drugi strani kot odbitni () – nevtralni efekt).

Vir: ULRS

Sorodni članki: