Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca

FURS1 je treba obračunati od prispevkov delodajalca (15,74 %) ter od zaračunane koncesijske in dodatne delodajalcu.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna in plača DDV od prispevkov delodajalca (15,74 %), torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo organizacija oziroma koncesionar. Ker pa je organizacija oziroma koncesionar tudi zavezanec za plačilo koncesijske dajatve, se DDV obračuna tudi od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu.

Od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katere je zavezanec zavarovanec sam, torej dijak ali študent, pa se DDV ne obračuna. Navedene prispevke pa mora v breme dohodka dijaka ali študenta izračunati, odtegniti in plačati plačnik davka, torej organizacija oziroma koncesionar.

Vir: FURS

Sorodni članki: