Vročanje sklepov o izvršbi po novem le še po elektronski poti

Finančna uprava RS () vse več dokumentov vroča elektronsko, od 1. novembra 2016 pa bo to veljalo tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane . naj zato uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov, če tega še niso storile.

Pravna podlaga za elektronsko vročanje je določena v zakonu o davčnem postopku. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V sistem pa se lahko vključijo tudi fizične osebe, če želijo.

Dokumente, za katere Furs še nima vzpostavljenega sistema elektronskega vročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu, kar velja tako za dokumente, ki se vročajo elektronsko, kot za dokumente, ki se še vročajo v papirni obliki.

Elektronska vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Ob tem nas Fursu posebej opozarjajo, da se v primerih, ko je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost, postopki vedno vodijo zoper fizično osebo. Zato se vročanje dokumentov v postopku izvršbe opravi po pravilih, ki veljajo za vročanje fizičnim osebam. bo torej dolžnik prejel v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem.

Vir: STA, 8. 10. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: