Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

studentsko_deloS 1. 7. 2015 lahko za zavarovance v delovnem razmerju, ki niso dopolnili 26 let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti in so se prvič zaposlili za nedoločen čas ter ostali pri tem delodajalcu neprekinjeno najmanj dve leti, z vlogo uveljavljali delodajalca, za prvo leto zaposlenosti v višini 50 % in za drugo leto zaposlenosti v višini 30 % prispevkov delodajalca.

K vlogi mora delodajalec priložiti:

  • izjavo delodajalca, da zavarovanec pri njem predhodno ni bil že zaposlen za nedoločen čas,
  • izjavo delodajalca o uveljavljanju vračila prispevkov oz. enakovrednih olajšav na podlagi drugih predpisov oz. povratnih ali nepovratnih sredstev v breme javnih sredstev,
  • izjavo zavarovanca, da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z delodajalcem, ni bil zaposlen pri drugem delodajalcu za nedoločen čas,
  • fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pogoji za uveljavljanje vračila prispevkov delodajalca:

  • oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let starosti,
  • mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, skrbi za otroka, ki še ni dopolnil starosti treh let,
  • mora biti prvič sklenjena za nedoločen čas po 1. 7. 2013, za polni oz. krajši delovni čas, pri tem delodajalcu, ki uveljavlja vračilo prispevkov,
  • delodajalec za zavarovanca ni uveljavil vračila prispevkov oziroma enakovredne na podlagi drugih predpisov,
  • delodajalec mora imeti za celotno obdobje, za katero se uveljavi vračilo, v celoti plačane prispevke za pokojninsko in do izdaje odločbe zavoda.

Delodajalec mora vlogo za vračilo prispevkov delodajalca za prvo vložiti najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

O vlogi delodajalca za vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev bo odločala Območna enota Kranj, oddelek za matično evidenco zavarovancev in prispevke. Vračilo prispevkov delodajalcu bo v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije.

Za dodatne informacije se stranke (delodajalci) lahko obrnejo na Območno enoto Kranj, na e-mail: oekr@.si ali na telefonski številki: (04) 280 95 54, (04) 280 95 93.

Vir: ZPIZ

Sorodni članki: