3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: Ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev IPA, ki ustrezajo naslednjim ukrepom v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa IPA - 2007–2013.

1. Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj

Ukrepi:

  • Turizem in razvoj podeželja,
  • Razvoj podjetništva,
  • Socialna integracija.

2. Prednostna naloga: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri

Ukrepi:

  • Varstvo okolja.
  • Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine.

Za podrobne informacije o opisu ukrepov, njihovih ciljev in glavnih dejavnosti v okviru vsake prednostne naloge glejte 6. poglavje Operativnega programa.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: V okviru tega javnega razpisa bo na voljo okvirni znesek v višini 10.817.946 EUR.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 16. 4. 2012, do 15.30 ure. Prijava mora biti predložena v papirni in elektronski obliki.

Dodatne informacije:

  • Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Dunajska cesta 58, SI-1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: mag. Gordana Stanišić (informacije v slovenskem jeziku), Tel: (01) 320-14-11, E-pošta: jts-si-hr.svlr@gov.si (uradne ure: torek, sreda, četrtek: 9.–12. ure).
  • Ministrstvo regionalnega razvoja in skladov Evropske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, HR-10 000 Zagreb, Kontaktna oseba: Viktorija Rončević (informacije v hrvaškem jeziku), Tel: +385/1/639-19-91, E-pošta: viktorija.roncevic@mrrfeu.hr (uradne ure: torek, sreda, četrtek: 9.–12. ure).

Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja spremljajte spletno stran: www.si-hr.eu, ali pa se neposredno obrnite na STS ali informacijsko točko.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.si-hr.eu.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 3. 2. 2012, Stran: 209

Sorodni članki: