Furs poziva male dolžnike: Plačajte dolgove, da vas ne udarijo še stroški izvršbe

european-union-moneyMali , plačajte dolgove državi, da vas Furs (finančna uprava) ne bo terjala. Stroški, tudi če vaš dolg znaša le deset evrov, lahko nanesejo sto evrov, celo več. Odvisno tudi od tega, koliko računov pri bankah imate odprtih.

Trenutno je 71.713 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 evrov. Njihov dolg znaša 2.756.521,3 evra (povprečno 38,4 evra). Stroški , ki jih je dolžan plačati , ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 evrov za administrativne sklepe oziroma 75 evrov za sklep o davčni izvršbi na premičnine. Če imate račune odprte pri več bankah, računajte, da vsaki za stroške plačate še po okoli 25 evrov.

Kdaj se začne izvršba
se začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan zapadlosti presega 10 evrov, ali če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih izvršilnih naslovih presega 20 evrov. Stroške davčne izvršbe je dolžan plačati in so sestavni del tega postopka. V določenih primerih pa lahko ti stroški presegajo znesek davčnega dolga, še posebej če se k temu prištejejo še stroški, ki jih zaračuna banka.

Ste prejeli opomin?

Opomin Fursa je obvestilo o dolgu in hkrati poziv zavezancu k plačilu neporavnanih obveznosti, katerim je rok plačila že potekel. V opominu niso zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred izdajo opomina. Z mesecem oktobrom se uvaja poenostavljeno plačevanje po opominu, in sicer bo imel davčni zavezanec možnost plačati vse obveznosti, ki pripadajo isti javno finančni blagajni oziroma imajo isti IBAN račun, z eno položnico. Pri tem je potrebno, poleg obveznosti navedenih na opominu, obračunati in poravnati še dodatne , ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Pri tem načinu plačevanja zavezanec ne more več vplivati na vrstni red zapiranja terjatev, saj se v davčnem knjigovodstvu zapirajo najprej najstarejše knjižene v okviru blagajne, za katero se plačuje. Spletni kalkulator za obresti je objavljen na spletni strani Fursa ([edavki.durs.si] ).

Zavezanci lahko po prejemu opomina preverijo svoje stanje davčnega dolga na telefonski številki 08 209 00 00 od ponedeljka do petka v času uradnih ur ali vprašanja v zvezi z izdanim opominom posredujejo na enega od elektronskih naslovov: Ms.uri.fu@gov.si; Mb.uri.fu@gov.si; Kp.uri.fu@gov.si; Br.uri.fu@gov.si. Zavezanci, ki so identificirani kot uporabniki eDavkov, lahko preverijo stanje dolga z vpogledom v eKartico.

Vir: .si

Sorodni članki: