Kako se lotiti prijave na razpis za mala in srednja podjetja

Junija se približuje drugi odločilni rok v okviru instrumenta SME, ki je namenjen spodbujanju visoko inovativnih projektov.

je odprt že od marca 2014 in je med malimi in srednjimi podjetji (MSP) zelo priljubljen, čeprav je okoli 90 odstotkov projektov še vedno neuspešnih. To pomeni, da je stopnja selektivnosti resnično zelo visoka. ugotavlja, da je kakovost prijavljenih projektov razmeroma nizka. V prvem roku za prijavo je bilo odobrenih le 5,81 odstotka projektov, glede na analize za leto 2014 pa je bil v grobem uspeh podjetij med šestimi in desetimi odstotki.

Zato se morebitni prijavitelji pogosto sprašujejo, ali je sploh smiselna. Očitno je, da je še zmeraj čutiti pomanjkanje znanja oziroma razumevanja, kaj se od prijaviteljev pravzaprav pričakuje, katere ideje so zares obetavne ter kako jih predstaviti.

Ne za nakup opreme

Tudi v Sloveniji je po teh razpisih zelo veliko. Vztrajno se pojavljajo vprašanja, kakšni projekti so sploh primerni za instrument SME. Predvsem niso upravičeni projekti, katerih namen je nakup nove tehnološke opreme, kot si to številni še vedno predstavljajo.

Sofinancirani so raziskav in razvoja za inovativne projekte z visokim potencialom. Rezultat projekta mora presegati zdajšnje stanje tehnologije na trgu in prinašati dodano vrednost na širši evropski ravni. Sama ideja mora biti inovativna, kar dokažemo z dobrim poznavanjem razmer na trgu in ne razvijamo rešitve, ki tako rekoč na trgu že obstaja.

Ste sposobni idejo uresničiti?

Čeprav je treba kakovostno predstaviti projekt oziroma poslovno idejo, pa prijavitelji ne smejo zanemariti »svoje vloge« pri sami izvedbi. S tem nakazujemo, da se izvajalci projekta (v fazi priprave) premalo osredotočijo na svoja znanja in kompetence, ki dokazujejo, da so sposobni izpeljati projekt. Ni dovolj, da je ideja kakovostno zastavljena, temveč jo je treba pozneje tudi uresničiti.

Ocenjevalci morajo iz vloge razbrati, da ima vaša ekipa vse ustrezno znanje, da lahko privede do komercializacije produkta. Če ste šibki na katerem izmed področij projekta, je prav tako smiselno, da se oblikuje , kjer vsak udeleženec s svojim prispevkom vpliva na končni rezultat. Ne smemo pozabiti niti na konkurenco podjetja in poudariti vaše glavne prednosti.

Načrt monetizacije

Ideja projekta mora izhajati iz problema na trgu, kar pomeni, da mora rezultat projekta odgovarjati na aktualna vprašanja in problematike, s katerimi se srečujta družbena in gospodarska sfera. Iz tega izhaja tudi dobro načrtovan načrt monetizacije, saj bo vaše na podlagi uspešno opravljenega projekta raslo in se uspešno uveljavilo na trgu.

Slabo definiranje poslovnega modela, ključnih trgov in kupcev ter pričakovanih učinkov na podjetje prav tako pomeni slabo zastavljen projekt, ki pa v gruči številnih konkurenčnih prijav v okviru instrumenta SME ne bo prinesel pozitivnih rezultatov na razpisu.

Ne gre le za vlogo

Na podlagi prejšnjih rezultatov in izkušenj podjetij pri sodelovanju na razpisih se je seveda mogoče naučiti tudi veliko novega. Če je vaša ideja zares odlična in skladna s strategijami , je treba nameniti več časa pripravi vloge in kakovostno odgovoriti na vsa temeljna vprašanja – več časa nameniti razvoju in ne biti preveč osredotočen zgolj na pripravo projekta. Če boste razvoju projekta namenili dovolj virov, boste imeli veliko večje možnosti, da bo vaš trud poplačan.

Vir: http://subvencije.finance.si/, 3. 6. 2015, Avtor: Sanja Polanec, Tiko Pro d.o.o.

Sorodni članki: