Prenos s.p. na naslednika

Podjetnik lahko danes kadarkoli neobdavčeno prenese na naslednika. Pri tem pa mora paziti na naslednje:

  1. Prenese ga lahko samo na enega družinskega člana (osebo prvega dednega reda) in
  2. če ne želi biti obdavčen, mora opravljati še vsaj 5 let. V primeru, da naslednik zapre s.p. prej kot v petih letih, postane vrednost prenesenega premoženja njegov prihodek, od katerega mora plačati dohodnino. Naslednik, ki prevzame podjetniško dejavnost, jo mora nadaljevati najmanj pet let, sicer plača davek

Primer: oče, samostojni podjetnik, bi se rad upokojil in svoje podjetje prenesel na dva sinova. Ne more, če hoče, da bo prenos neobdavčen. Svetovalka na ministrstvu za finance mu razloži, da lahko dejavnost prenese samo na enega nosilca samostojnega podjetništva.

Zakon o dohodnini, ki ureja obdavčenje samostojnih podjetnikov, (s.p.) je na primer šele pred dvema letoma prvič omogočil in uzakonil pogoje za neobdavčen prenos s. p. na družinskega člana, na osebo prvega dednega reda. Toda nekatere zakonske določbe so bile milo rečeno čudne. Določale so na primer, da je neobdavčen prenos mogoč samo, če se nosilec hoče upokojiti, če se poškoduje ali če umre. Zahtevale so, da se prenesejo tudi vsi delavci, sicer mora naslednik plačati davek.

Zakon so od tedaj že dvakrat popravljali, a nekatera čudaštva je še ohranil. Zdaj je mogoče neobdavčeno prenesti s.p. na naslednika, kadarkoli si nosilec to želi, niti ni več treba prenesti vseh delavcev. Je pa prenos samo pogojno neobdavčen. Naslednik mora namreč pet let nadaljevati opravljanje dejavnosti, da ga dokončno oprostijo plačila davka.
Če nehaš prej, plačaš davek

Ministrstvo za finance je celo pripravilo posebno izjavo, s katero se naslednik zaveže, da bo samostojni podjetnik še pet let. Če dejavnost neha prej, postane vrednost prenesenega premoženja njegov prihodek, od katerega mora plačati dohodnino. To je v resnici zelo čudaška ureditev, je prepričan svetovalec pri obrtno-podjetniški zbornici Iztok Mohorič. Če drugega ne, so danes razmere na trgu take, da nihče ne more zagotoviti, da bo dejavnost nadaljeval pet let.

Samo eden je lahko dedič

Treba pa omeniti vsaj še eno nenavadno zakonsko določilo, ki govori o prenosu s.p. Nosilci s. p. bi pogosto radi podjetje razdelili med več otrok. Nekateri med njimi imajo namreč razmeroma dobro razvejeno dejavnost, na primer vulkanizerstvo, mehaniko in špedicijo, z več kot petdesetimi zaposlenimi. Kljub temu na ministrstvu za finance zakon razlagajo tako, da je neobdavčen prenos mogoč samo eni fizični osebi.

Naš pravni red pozna samo dve vrsti lastnikov, pravno in fizično osebo; samostojni podjetnik pa je davčni pojem. Pri organizacijski obliki samostojnega podjetnika je pravni lastnik sredstev fizična oseba, ne pa s.p. Z razlago, kot jo uporablja ministrstvo za finance, lahko postane novi lastnik samo eden od naslednikov, drugi pa so pri tem prezrti in seveda lahko takšno delitev premoženja izpodbijajo, razlaga Mohorič.

Priglasitev davčne obravnave

Ob prenehanju opravljanja dejavnosti n nadaljevanju po drugi osebi predložite na DURS priglasitev davčne obravnave (obrazec za priglasitev najdete v Uradnem listu tukaj).

* Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št 117/06, 24/08-ZDDKIS)
* Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št 117/06, 10/08, 78/08)

Vir: Data d.o.o.

Sorodni članki: