Spodbude za zaposlovanje: kje vse je in bo denar

Do poletja se obetajo še vsaj tri dodatne spodbude pri zaposlovanju in samozaposlovanju

Do poletja se obetajo še vsaj tri dodatne spodbude pri zaposlovanju in samozaposlovanju

Ministrstvo za delo bo v aprilu in maju razpisalo precej novih spodbud za zaposlovanje. Obeta se denimo do sedem tisoč evrov dolgotrajno brezposelnih: www.zaposli.me, na voljo bo kar nekaj spodbud za – od sofinanciranja usposabljanja, pripravništev, neformalnega izobraževanja do uresničevanja podjetniških idej. Za ženske podjetnice pa se vrača za samozaposlitev v višini pet tisoč evrov.

Subvencije za se tako vračajo, a le za ženske s terciarno izobrazbo. Predvidoma v maju bo zanje na voljo pet tisoč evrov subvencije za espe – ta mora nato delovati vsaj dve leti. Letos in prihodnje leto bo za to na razpolago dva milijona evrov, torej za okoli 400 vključitev brezposelnih žensk. Pogoj je opravljen 100-urni program podjetniškega usposabljanja.

Za mlade podjetnike

bodo spodbujali tudi med mladimi, a predvidoma v drugi polovici leta. Za takrat se obeta za mlade, s katerim bodo podprli projekte, ki bodo zagotavljali zaposlitve mladim brezposelnim (za letos in prihodnje leto bo na voljo milijon evrov). Prav tako bo objavljen za izbor projektov za med mladimi brezposelnimi – za letos bo na voljo 1,4 milijona evrov, prav tako prihodnje leto.

Za Zaposli.me do sedem tisoč evrov

Še ta mesec bo objavljen razpis Zaposli.me, na katerem bodo podjetja lahko pridobila subvencijo v višini od pet do sedem tisoč evrov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih (od 30 let naprej), starejših od 50 let in nižje izobraženih oseb. Zaposliti jih bo treba za vsaj 12 mesecev, na voljo pa bo letos in prihodnje leto skupaj 34 milijonov evrov.

Maja spodbuda za usposabljanje mladih

V začetku maja pričakujte še spodbudo za usposabljanje mladih na delovnem mestu. Namenjena bo mladim do 29 let, ki so vsaj tri mesece kot brezposelni prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Na voljo bo slabih 4,5 milijona evrov za letos in prihodnje leto. Že ta mesec pa se bo začel izvajati program neformalno izobraževanje in usposabljanje za poklice, po katerih povprašujejo , da bi povečali zaposlitvene možnosti brezposelnih (6,8 milijona evrov). V začetku maja se bo začel tudi program projektnega učenja mladih do 26. leta, za katerega bo v dveh letih namenjenih okoli štiri milijone evrov.

Konec maja pa se obeta še spodbuda za trajno zaposlovanje mladih, ki bo kombinacija usposabljanja na delovnem mestu in subvencije za zaposlitev za nedoločen čas. Ciljna skupina so mladi do 29 let, letos bo na voljo 2,5 milijona evrov, podobno tudi prihodnje leto.

Za lokalne zaposlitvene projekte 3,25 milijona evrov

Poleg spodbujanja pripravništev na področju socialnega varstva (za 100 pripravnikov bo na voljo 1,7 milijona evrov) ministrstvo opozarja tudi na zaposlitvene projekte na lokalni ravni, za katere bo javni razpis objavljen v drugi polovici leta, na voljo pa bo skupaj 3,25 milijona evrov (za 2016 in 2017).

Večina razpisov oziroma spodbud bo objavljena na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje.

V nadaljevanju pa so predstavljene spodbude, ki jih lahko že zdaj izkoristite pri zaposlovanju.

ZAPOSLOVANJE

1. Prvi izziv 2015 – 7.250 evrov

Za zaposlitev mladega brezposelnega (do 30 let) iz vzhodne Slovenije, ki bo trajala vsaj 15 mesecev (skupaj s trimesečnim poskusnim delom), lahko pridobite 7.250 evrov subvencije. Če gre za skrajšan delovni čas, je subvencija sorazmerno nižja. A pozor: gre za mlade, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji in so vsaj tri mesece brezposelni, medtem ko ima lahko podjetje sedež tudi v zahodni Sloveniji. Razpis je odprt do porabe denarja oziroma do konca marca 2017. Več

2. prispevkov za starejše 2016

Če boste zaposlili starejše od 55 let, ki so vsaj pol leta brezposelni, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delodajalca. Gre za pogodbe o zaposlitvi, ki so oziroma bodo sklenjene letos in prihodnje leto. Delodajalcu tako prvih 24 mesecev ni treba plačati prispevkov za pokojninsko in , zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za . Pogodba je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas, minimalno obdobje zaposlitve časovno ni opredeljeno, sklenete pa lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas. Oprostitev plačila prispevkov uveljavljate pri finančni upravi (Furs). Več

3. Vračilo dela prispevkov za zaposlovanje mladih

Če za nedoločen čas prvič zaposlite mlade do 26. leta ali matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, lahko za prvi dve leti uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Zaposlitev mora trajati neprekinjeno vsaj dve leti, pred tem pa osebe niso bile zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu. Delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca znaša 50 odstotkov prispevkov delodajalca za PIZ za prvo leto zaposlitve in 30 odstotkov prispevkov delodajalca za PIZ za drugo leto zaposlitve. Vračilo lahko uveljavljate pri Zpizu, spodbude se izključujejo. Več

4. delodajalca v Pomurju

Za zaposlitev brezposelnih v Pomurju je na voljo povračilo prispevkov delodajalca za prvi dve leti zaposlitve. To lahko uveljavljate, če zaposlite brezposelnega, ki v zadnjega pol leta ni imel redno plačane zaposlitve; ali je star do 24 let oziroma starejši od 50 let; ali nima srednješolske izobrazbe; ali sam skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let oziroma imajo brezposelnega zakonca; ali se bo zaposlil v dejavnosti, kjer je razlika med spoloma za četrtino večja od slovenskega povprečja; ali je pripadnik etnične manjšine. Pri tem ni pomembno, da oseba prebiva v Pomurju, pomembno pa je, da se zaposli oziroma opravlja delo v Pomurju. Podjetje mora tako imeti sedež v Pomurju in tam dejansko opravljati dejavnost, zaposlitev pa mora neto povečati število zaposlenih (torej ne gre za nadomeščanje). Če zaposlite osebo iz ciljne skupine, lahko poleg povračila prispevkov uveljavljate tudi davčno olajšavo (več o tem v nadaljevanju članka).

5. Povračilo plačanih prispevkov za Pokolpje, Maribor, Zasavje

Podobno kot za Pomurje lahko uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca za novozaposlene na območjih z visoko brezposelnostjo: Pokolpje (do konca tega leta), Maribor z okolico (do konca leta 2018) in Zasavje (Hrastnik, Radeče in Trbovlje – do konca leta 2018). Ciljne skupine so enake kot pri Pomurju, pri tem pa ni pomembno, da oseba prebiva na območju z visoko brezposelnostjo, temveč se mora zaposliti na tem območju. Podjetje mora imeti sedež na območju z visoko brezposelnostjo in tam dejansko opravljati dejavnost, zaposlitev pa mora pomeniti neto povečanje števila zaposlenih. V sklopu spodbude vam povrnejo plačane prispevke delodajalca v dejanski višini za obdobje leta dni, pogodba o zaposlitvi pa mora trajati vsaj leto dni. Če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom, je povrnitev sorazmerna glede na dejanski obseg zaposlitve. Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj v enkratnem znesku ali vsako leto in tudi tukaj poleg povračila prispevkov še davčno olajšavo.

USPOSABLJANJE

Če se odločite za , sta trenutno na voljo dva razpisa, obeta se še tretji, ki bo namenjen usposabljanju na delovnem mestu za mlade.

1. – od 370 do 493 evrov

Program je namenjen brezposelnim, ki so stari več kot 30 let in so brezposelni že vsaj eno leto, starejšim od 50 let, ki so brezposelni vsaj tri mesece, starejšim od 30 let, ki imajo končano največ osnovno šolo, ter dolgotrajno brezposelnim.

Usposabljanje lahko traja dva (za enostavna in manj zahtevna delovna mesta) ali tri mesece (za zahtevna delovna mesta), delodajalec pa mora zagotoviti mentorja, plačati zdravniški pregled brezposelnemu ter ga zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Zavod za zaposlovanje pa vam bo povrnil do 370 evrov za dvomesečno usposabljanje in do 493 evrov za trimesečno usposabljanje. Brezposelni bo od zavoda prejel dodatek za aktivnost (tri evre na uro usposabljanja) in dodatek za prevoz. Povabilo je odprto do porabe denarja oziroma do maja prihodnje leto. Več

2. – 206 evrov

V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelni, stari 30 let ali več, ki so vsaj pol leta brezposelni. Zavod za zaposlovanje vam za delovni preizkus, ki lahko traja od 100 ur do največ enega meseca, povrne 206 evrov za udeleženca, ki opravi preizkus. Tako kot pri usposabljanju morate tudi tukaj delavcu plačati zdravniški pregled in ga zavarovati, medtem ko dobi delavec od zavoda tudi dodatek za aktivnost in prevoz. Razpis je odprt do 9. septembra. Več

DAVČNE OLAJŠAVE

1. za zaposlitev mlajših in starejših brezposelnih

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelnega, mlajšega od 26 let ali starejšega od 55 let, ki je bil vsaj pol leta brezposeln, lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja davčne osnove. Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve kot znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Davčno olajšavo lahko uveljavljate le, če povečate skupno število zaposlenih. Olajšavo lahko uveljavljate v davčnem obračunu od dohodka iz dejavnosti.

2. Davčna

V primeru zaposlitve invalida s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluhe osebe lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove. Za osebe s statusom invalida lahko uveljavljate znižanje davčne osnove v višini 50 odstotkov plače, za preostale pa znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače. Več

3. Davčna olajšava za zaposlovanje prikrajšanega delavca

Če zaposlite prikrajšanega delavca na območjih z visoko brezposelnostjo ali Pomurju, lahko uveljavljate tudi znižanje davčne osnove v višini 70 odstotkov stroškov, ki vključujejo stroške bruto plač in obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost teh delavcev, vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava se uveljavlja v davčnem obračunu, več informacij pa dobite na Fursu.

SPODBUDE ZA ESPEJE

Poleg že omenjenih spodbud pa lahko espeji že zdaj uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov, ko prvič registrirajo dejavnost. Samozaposleni lahko v prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register v obračunu prispevkov uveljavijo delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Več

Vir: http://subvencije.finance.si/, 12. 4. 2016, Avtor: Lana Dakić

Sorodni članki: