Subvencije za zaposlitev diplomantov in absolventov

Zavod Republike Slovenije je dopolnil Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Podjetje lahko z zaposlitvijo absolventa pridobi 2.000 evrov .

Namen programa:

  • aktiviranje študentov v absolventskem stažu, da aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo vključitev na trg dela in
  • diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev za polni delovni čas za 6 mesecev.

Cilj programa:

Izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Pogoji za pristop:

Študenti v absolventskem stažu, ki zaključujejo vsaj VII. raven izobrazbe oz. vsaj 2. bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS št. 46/2006, 15/2008).

Usposabljanje na delovnem mestu mora biti ustrezno smeri izobraževanja, ki ga študent v absolventskem stažu zaključuje. Delodajalec je upravičen do subvencije za zaposlitev tistih študentov, z vsaj VII. ravnjo izobrazbe oz. z vsaj 2. bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS št. 46/2006, 15/2008):

  • ki diplomirajo v času usposabljanja ali najkasneje v roku 6 mesecev od zaključka usposabljanja.

Upravičeni stroški operativnega izvajalca:

  • strošek zdravniškega pregleda v višini dejansko nastalih in izplačanih stroškov,
  • strošek mentorja oz. nadomestnega mentorja do višine 100,00 EUR na mesec ne glede na število udeležencev, ki jih usposablja,
  • subvencija za zaposlitev.

Subvencija za zaposlitev znaša 2.000,00 EUR in se izplača po zaposlitvi osebe iz ciljne skupine.

Vir: Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja (stran 55)

Sorodni članki: