Za zaposlovanje mladih lahko uveljavite vračilo prispevkov

studentsko_deloS 1. julijem 2015 lahko , ki imate za nedoločen čas zaposlenega mlajšega od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka, starega do treh let starosti, uveljavljate .

Vlogo za to morate predložiti Zavodu za pokojninsko in Slovenije (). Za prvo leto zaposlenosti osebe, mlajše od 26 let, ali mame, ki skrbi za otroka, mlajšega od treh let, lahko uveljavljate vračilo prispevkov v višini 50 odstotkov, za drugo leto pa v višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca. Oseba, za katero želite uveljavljati to vračilo, ni smela biti že prej zaposlena za nedoločen čas pri vas ali pri drugem delodajalcu, vlogo za vračilo prispevkov pa vložite za nazaj.

Kakšni so pogoji za vračilo prispevkov?

  • Oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let starosti;
  • mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas skrbi za otroka, ki še ni dopolnil treh let;
  • mora biti prvič sklenjena za nedoločen čas po 1. juliju 2013, za polni oziroma krajši , pri delodajalcu, ki uveljavlja vračilo prispevkov;
  • za zavarovanca niste uveljavili vračila prispevkov oziroma enakovredne na podlagi drugih predpisov;
  • za celotno obdobje, za katero se uveljavi vračilo, morate imeti v celoti plačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izdaje odločbe zavoda.

Vir: Finance, 30. 6. 2015, http://www.finance.si/, Avtor: Špela Mikuš

Sorodni članki: