Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

22.01.2015 0

informator-racunovodstvo-vitagoAjpes je na spletni strani omogočil oddajo letnih poročil za leto 2014 za gospodarske družbe in zadruge, samostojne podjetnike, neposredne in posredne proračunske uporabnike, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva, prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo hkrati z oddajo letnega poročila za namen državne statistike predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2014 ter za prostovoljske organizacije.

Vir: AJPES…

Preberi do konca - Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

24.12.2014 0

Vlada Republike Slovenije je na 12. redni seji, ki je potekala 4. decembra 2014, sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki podrobneje ureja izvajanje instituta …

Preberi do konca - Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2014

24.12.2014 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

  • Obrazec: Zahteva za
Preberi do konca - Namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2014