Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil samostojnih podjetnikov za leto 2014

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Majhni samostojni podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil …

Preberi do konca - Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil samostojnih podjetnikov za leto 2014

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil gospodarskih družb in zadrug za leto 2014

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil in druge podatke na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V poenotenih …

Preberi do konca - Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil gospodarskih družb in zadrug za leto 2014

Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil za leto 2014

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

S 1. julijem 2013 so se spremenila nadomestila stroškov javne objave letnih poročil zaradi dviga stopnje DDV iz 20 % na 22 % v skladu z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti …

Preberi do konca - Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil za leto 2014

Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

22.01.2015 0

informator-racunovodstvo-vitagoAjpes je na spletni strani omogočil oddajo letnih poročil za leto 2014 za gospodarske družbe in zadruge, samostojne podjetnike, neposredne in posredne proračunske uporabnike, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva, prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo hkrati z oddajo letnega poročila za namen državne statistike predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2014 ter za prostovoljske organizacije.

Vir: AJPES…

Preberi do konca - Na voljo je aplikacija za predložitev letnih poročil za 2014

Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot – pričetek zajema 18.11.2011

18.11.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da bo po časovnem načrtu AJPES letošnji 11. krog večstranskega pobota izvedla dne 25.11.2011. Prvi dan za oddajo prijav je 18.11.2011, zadnji dan pa je 25.11.2011 do 13:00:00. ure! Ne zamudite! Rezultati bodo na voljo naslednji delovni dan!

Urnik večstranskih pobotov medsebojnih obveznosti (ePobot Ajpes) si lahko ogledate na povezavi AJPES:

  • ePobot Ajpes – večstranski pobot medsebojnih obveznosti, urnik za leto 2011

Vir: AJPES…

Preberi do konca - Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot – pričetek zajema 18.11.2011
1 2 3 4 5 6