Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016

V petek, 25. 3. 2016, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 25. 3. 2016, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 29. 3. 2016 dalje.

Vir: UJP…

Preberi do konca - Izvajanje plačilnih storitev na dan 25. 3. 2016
Spletno računovodstvo - E-računovodstvo

Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I v AJPES prejemamo več vprašanj (tako novinarskih kot tudi s strani fizičnih oseb – zasebnikov, ki opravljajo dejavnost oziroma so samostojni podjetniki), ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov.

Glede navedenega želimo pojasniti, da AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki nam jih …

Preberi do konca - Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

Od 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se ti sklepi še vedno vročajo v pisni obliki.

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva prejmeta dolžnik in banka oz. hranilnica, pri kateri ima dolžnik odprt transakcijski račun. Do letošnjega leta sta (takratni) DURS in CURS obema prejemnikoma pošiljali sklepe v pisni obliki, po pošti. Z letošnjim letom pa se takšen sklep pošlje bankam in …

Preberi do konca - e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

19.03.2015 0

FT/POLOZNICEOd 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se ti sklepi še vedno vročajo v pisni obliki.

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva prejmeta dolžnik in banka oz. hranilnica, pri kateri ima dolžnik odprt transakcijski račun. Do letošnjega leta sta (takratni) DURS in CURS obema prejemnikoma pošiljali sklepe v pisni obliki, po pošti. Z letošnjim letom pa se takšen sklep pošlje bankam in …

Preberi do konca - e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

Velike razlike med bankami – preverite, kje dobite največ!

09.09.2011 0

ZPS je vzela pod drobnogled depozite in stroške poslovanja z osebnim računom. Opažajo da cene v plačilnem prometu konstantno rastejo že približno od konca leta 2005, torej od začetka prehoda na evro. Pri tem prednjačijo večje banke, manjše pa jim sledijo. Višanje in uvedba dodatnih provizij je za banke zelo donosen vir prihodkov, od potrošnika pa je odvisno, kaj bo storil. Zamenjava banke je preprosta, prihranki pa za potrošnika lahko zelo veliki. Na spletni strani www.zps.si so brezplačno dostopni

Preberi do konca - Velike razlike med bankami – preverite, kje dobite največ!

Zamenjava banke in prenos računa

25.09.2010 0

Ali ste pred kratkim svoj bančni račun želeli prenesti na drugo domačo banko?

  • Ali je bil postopek enostaven?
  • Ali vam je banka zagotovila natančne informacije o poteku postopka?
  • Ali vam je nova banka pri tem pomagala?

Evropska komisija želi preveriti, ali banke ustrezno izvajajo novi postopek glede prenosa bančnega računa, zato potrošnike – komitente prosi, da ji zaupajo svoje izkušnje, ki so jih imeli pri zamenjavi banke. Tako bo lažje ugotovila in odpravila morebitne pomanjkljivosti v sistemu.

Evropska komisija …

Preberi do konca - Zamenjava banke in prenos računa
1 2