Pregled novosti s finančnega področja poslovanja

09.09.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoBlagajniško poslovanje

S 1.1.2010 je prenehal veljati blagajniški maksimum in s tem je prenehalo veljati obvezno polaganje prejete gotovine na banke.

V povezavi s blagajniškim poslovanjem in z akcijo DURSA, ko je pričel s poostrenim nadzorom nad sivo ekonomijo, je DURS ugotovil veliko nepravilnost pri davčnih zavezancih. Žal pa so posledično bile izrečene tudi zelo stroge sankcije tudi za male prekrške. Globa pa je 2000 evrov.

Za gotovino prejeto od strank mora biti vzpostavljena evidenca to je blagajniška knjiga …

Preberi do konca - Pregled novosti s finančnega področja poslovanja

Blagajniško poslovanje

21.05.2010 0

Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

Kot določa Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZplaSS, Uradni list RS, št. 58/2009) je Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006) 1. 1. 2010 prenehal veljati. Novega predpisa ministrstvo za finance ni sprejelo in ga tudi nima namena sprejeti, kar pomeni, da imetniku transakcijskega računa gotovine, ki presega blagajniški maksimum, ni več treba položiti na transakcijski račun. Davčni zavezanec pa mora voditi evidenco …

Preberi do konca - Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje samostojnega podjetnika

29.07.2009 0

Samostojni podjetnik ima pri opravljanju svoje dejavnosti, na primer maloprodaje v trgovini, dnevni iztržek v blagajni. Iztržek je razdeljen na plačila v gotovini in na plačila s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami. Kartična plačila se dnevno unovčujejo preko POS terminala.

Zastavlja se vprašanje, ali mora samostojni podjetnik obvezno polagati gotovino na TRR, ali po morebitni spremembi Uredbe tega ni več zavezan napraviti, saj kot vemo, samostojni podjetniki prosto razpolagajo z gotovino. Nadalje se mnogi sprašujejo, ali je obvezno …

Preberi do konca - Blagajniško poslovanje samostojnega podjetnika
1 2