Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba

Davčna uprava RS je prejela vprašanje davčnega zavezanca, na kakšen način lahko popravi obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 in obračun za leto 2008, v katerih je izkazana davčna izguba. Davčni zavezanec je naknadno ugotovil, da izkazane izgube v davčnih obračunih za leti 2007 in 2008 ni vsebinsko pravilno ugotovil. Da bi bila davčna izguba ugotovljena v pravilni višini, bi bilo treba obračun davka popraviti. Od pravilne višine davčne izgube je namreč odvisen znesek, ki bi …

Preberi do konca - Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba

Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

V davčni teoriji je že desetletja aktualno vprašanje dvojnega obdavčenja lastnikov delniških družb, torej delničarjev. Obdavčitev dobička podjetij namreč vpliva na višino dividend, ki so lahko obdavčene tudi z dohodnino. Vrašanje sistemov obračunavanja davka od dobička podjetij je tesno povezano z vprašanjem obdavčitve delničarjev. Glede na odnos do omenjenega vprašanja poznamo dva sistema obračunavanja davka od dobička podjetij;

  1. klasični sistem (Zanj je značilna dvojna obdavčitev. Najprej je obdavčen dobiček podjetja, nato pa še prejete dividende delničarjev. Delničar
Preberi do konca - Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij (ang. corporate income/profit tax) obdavčuje dobiček podjetij, torej njihov pozitivni poslovni izid. Poslovni izid podjetja je razlika med vsemi odhodki in vsemi prihodki v obračunskem obdobju.

Odhodki so stroški v prodanih količinah, povečani za odhodke financiranja in izredne odhodke, prihodki pa so prodajna vrednost prodanih količin, povečana za prihodke od financiranja in izredne prihodke.

Dobiček podjetja je pri tem pozitivna razlika med njegovimi prihodki in odhodki.

Davek od dobička pravnih oseb se po svojih …

Preberi do konca - Davek od dobička podjetij

Neposredni davki

Najpomembnejša značilnost neposrednih davkov je, da so neposredno odmerjeni zavezancu. Obenem pa so ti davki neprevaljivi oziroma so možnosti njihove prevalitve omejene. Davčna prevalitev je proces pri katerem zavezanec, najpogosteje s spremembo cen, prevali davčno obveznost na druge osebe. Med neposrednimi davki obravnavamo:

  • davek od dobička podjetij,
  • osebno dohodnino, ki vključuje tudi obdavčitev dobičkov od kapitala ter
  • premoženjske davke.
Preberi do konca - Neposredni davki