3 davki pri poslovnih darilih

Bliža se decembrski čas obdarovanj. Kot vsako leto izbiro daril spremljajo tudi vprašanja o njihovi davčni obravnavi. Komu, s kakšnim namenom in v kakšni višini podjetje podari darilo, vpliva na tri različne davke. Na davek od dohodka pravnih oseb ter odbitek in obračun DDV na strani podjetja ter na plačilo dohodnine na strani prejemnika darila.

Darila delodajalca svojim nekdanjim, sedanjim in bodočim zaposlenim

Darila, ki jih svojim zaposlenim podari delodajalec, se štejejo za boniteto, ki je obdavčena kot …

Preberi do konca - 3 davki pri poslovnih darilih

Kako je obdavčen zavod?

Kar se tiče davka na dodano vrednost in obdavčitve osebnih prejemkov, se za zavod uporabljajo povsem enaka pravila kot za druge pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje gospodarske dejavnosti. Posebnosti pa veljajo na področju davka od dohodkov pravnih oseb.

Zavod plačuje davek od dohodka pravnih oseb le, če opravlja pridobitno dejavnost

Zavodu ni potrebno plačevati davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), če je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Plačuje …

Preberi do konca - Kako je obdavčen zavod?

Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

22.02.2015 0

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je pri obračunu za leto 2014 nekaj novosti, ki se skoraj vse nanašajo na obresti in posojila v delu tako imenovane tanke kapitalizacije.

Pravilo, da se upošteva razmerje kapital in posojilo se za leto 2014 uporablja tudi za sestrske družbe in ne več samo za neposredne lastnike. Spremenjeno je tudi kaj se všteva v kapital, saj se po novem všteva tudi izguba, razen rezultata tekočega leta. Kadar daje na primer posojilo …

Preberi do konca - Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

Znižanje akontacij in odlog plačila davka

03.06.2009 0

Kako plačati davek od dobička ali davek od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti, če znesek presega plačilno zmožnost?

Poslovanje podjetij v današnjem hitrem poslovnem svetu velikokrat naleti na nepremostljive ovire. Hitra gospodarska rast posameznega tržnega segmenta, ki mu sledi konkurenca in s tem zniža tržni delež ali pa morda kakšna druga ovira, kot je na primer recesija, na katero naleti podjetje pri svojem poslovanju, prinesejo v enem letu visok dobiček in posledično velik davek od dobička in nato problem …

Preberi do konca - Znižanje akontacij in odlog plačila davka

Novi Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

20.02.2009 0

Dne 13. 2. 2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 12/09 objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki vključujejo obdobje od 1. januarja 2008 dalje, in se davčni obračun predlaga po dnevu objave tega pravilnika.

Vir: DURS…

Preberi do konca - Novi Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb