Kako je obdavčen zavod?

Kar se tiče davka na dodano vrednost in obdavčitve osebnih prejemkov, se za zavod uporabljajo povsem enaka pravila kot za druge pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje gospodarske dejavnosti. Posebnosti pa veljajo na področju davka od dohodkov pravnih oseb.

Zavod plačuje davek od dohodka pravnih oseb le, če opravlja pridobitno dejavnost

Zavodu ni potrebno plačevati davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), če je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Plačuje …

Preberi do konca - Kako je obdavčen zavod?

Izteka se rok za predložitev popravkov davčnih obračunov DDPO in DohDej po 53. členu ZDavP-2

osebni-racunovodjaPreverite pravilnost podatkov v predloženih obračunih DDPO in DohDej za leto 2014, in če ugotovite morebitne pomanjkljivosti in pomote, izkoristite možnost predložitve popravka po 53. členu ZDavP-2.

Za večino davčnih zavezancev, ki so davčni obračun davka od dohodka (DDPO) oziroma davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za koledarsko leto 2014 predložili v zadnjih dneh marca 2015, se izteka rok, v katerem imajo možnost predložiti popravek davčnega obračuna po 53. členu Zakona o davčnem postopku …

Preberi do konca - Izteka se rok za predložitev popravkov davčnih obračunov DDPO in DohDej po 53. členu ZDavP-2

Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Save_Money1Bliža se rok za oddajo obračuna DDPO za leto 2014, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu DDPO za leto 2014.

Zavezanec lahko uveljavlja davčne olajšave največ v višini davčne osnove. Torej, v kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati.

ZDDPO-2 omogoča uveljavljanje naslednjih davčnih olajšav za:

  • vlaganja v raziskave in razvoj;
  • vlaganje v
Preberi do konca - Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

22.02.2015 0

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je pri obračunu za leto 2014 nekaj novosti, ki se skoraj vse nanašajo na obresti in posojila v delu tako imenovane tanke kapitalizacije.

Pravilo, da se upošteva razmerje kapital in posojilo se za leto 2014 uporablja tudi za sestrske družbe in ne več samo za neposredne lastnike. Spremenjeno je tudi kaj se všteva v kapital, saj se po novem všteva tudi izguba, razen rezultata tekočega leta. Kadar daje na primer posojilo …

Preberi do konca - Novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov – vzorec obrazca

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 1/10 – popravek, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) vključeno novo poglavje X.a s členi 67.a do 67.g, ki v sistem davka od dohodkov pravnih oseb uvaja posebno ureditev za ugotavljanje davčne …

Preberi do konca - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov – vzorec obrazca

Računovodski opomnik za 12.12.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

  • Plačevanje akontacije DDPO za leto 2011
  • Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji)
  • Napoved za odmero Ak-doh od dohodka iz zaposlitve – dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 12.12.2011
1 2 3