E-računovodstvo

Vse o računovodstvu, ekonomiji in podjetništvu

Obajve za tag "delovna dovoljenja za delo tujcev"

Apr 12 2011

Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev prinaša vrsto sprememb

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeTuji delavci prej do osebnega delovnega dovoljenja. Zakon uvaja modro karto EU. Delodajalci, ki bodo zaposlovali tujce, bodo z novim zakonom podvrženi še večjemu nadzoru. Izboljšuje bivanjske in higienske standarde delavcev tujcev.

V Uradnem listu RS, št. 26/2011, je bil 8. aprila 2011 objavljen novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1). Veljati začne petnajsti dan po objavi.

BISTVENE SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA NOVA UREDITEV:

  • Po novem bo osebno delovno dovoljenje za tri leta lahko pridobil tujec z najmanj

Beri naprej - Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev prinaša vrsto sprememb

Mar 02 2011

Vprašanje glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja dovoljenj za delo in prebivanje tujcev – dohodnina, DDPO

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo stroškov pridobitve delovnih dovoljenj za tujce, ki jih bodo/so zaposlili.

V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo stroškov pridobitve delovnih dovoljenj in stroškov povezanih s pridobitvijo dovoljenj za prebivanje z vidika dohodnine.

Plačilo taks za pridobitev delovnega dovoljenja ali dovoljenja za zaposlitev in stroški, povezani s pridobitvijo teh dovoljenj, vključno s stroški pridobitve dovoljenja za prebivanje, ne štejejo za boniteto zaposlenega. Plačilo taks in ostalih stroškov za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja in

Beri naprej - Vprašanje glede davkov in prispevkov od stroškov pridobivanja dovoljenj za delo in prebivanje tujcev – dohodnina, DDPO

Jun 07 2010

Z INFO točko za tujce do večje in boljše obveščenosti

Z namenom posredovanja ključnih podatkov o pogojih za zaposlitev in delo so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje vzpostavili nov komunikacijski kanal: INFO točko za tujce.

Delovni migranti (v nadaljevanju migranti) se ob vstopu v Slovenijo soočajo s številnimi odprtimi vprašanji, ki večinoma predstavljajo veliko breme za posameznika. Premostiti morajo različne postopke, ki omogočajo njihovo bivanje v državi ter jih vključujejo v novo družbeno okolje. Pomanjkanje osnovnih informacij je pogosto največja ovira, s katero se spopadajo na poti do …

Beri naprej - Z INFO točko za tujce do večje in boljše obveščenosti

Mar 13 2010

Omejitev pri zaposlovanju tujcev

informator vitago e-racunovodstvoVlada je sprejela nekatere omejitve pri zaposlovanju tujcev na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev:

.

  • novih delovnih dovoljenj za sezonsko delo ne bodo izdajali,
  • neizkoriščen del kvote dovoljenj za sezonsko delo lahko ministrstvo razporedi na druga področja,
  • ne bodo se izdajala nova dovoljenja za zastopnike in tujce s prebivališčem v Republiki Kosovo, če nimajo dovoljenja za bivanje v RS, razen za zastopanje srednjih in velikih gospodarskih družb,
  • dovoljenj za delo tujcev se ne izda tistim delodajalcem, ki

Beri naprej - Omejitev pri zaposlovanju tujcev

Nov 02 2009

Zaposlovanje tujcev – Informacije in obrazci

Informacija o razdelitvi preostanka kvote dovoljenj za zaposlitev

Na podlagi 6. člena Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list RS 44/2009), ki določa, da se neizkoriščeni del kvote za delovna dovoljenja za zaposlitev od dneva uveljavitve te uredbe (to je od 13.6.2009) razdeli tako, da se:

  • 95 % nameni za tujce s prebivališčem na območju držav BiH, Črne gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije,
  • 5 % pa za tujce s prebivališčem na območju drugih

Beri naprej - Zaposlovanje tujcev – Informacije in obrazci

Okt 31 2009

Zaposlovanje in delo tujcev

Temeljna načela urejanja dela tujcev

Zaposlitev ali delo tujca v Sloveniji je možno le, v kolikor predhodno pridobi delovno dovoljenje ali drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje ni potrebno le v primeru, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba.

Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca, temeljni pogoj za izdajo dovoljenja pa je trenutna situacija na trgu dela oziroma pomanjkanje ustreznih domačih kandidatov .

V posebnih primerih, ki jih zakon izrecno določa pa lahko za …

Beri naprej - Zaposlovanje in delo tujcev