Podatki za obračun plač za januar 2010

Delovni dnevi, delovne ure in prazniki

Podatki, ki jih v mesecu januarju 2010 (1.1. – 31.1.2010) potrebujemo pri obračunu plač. V januarju je bil 40 urni delovnik.

Mesec

Delovniki

Prazniki

Skupaj dni

Ur na mesec

Januar 20 1 21 168

Najnižja pok. osnova (neto)

Povprečna st. davkov in prisp.

Najnižja pok.osnova (bruto)

535,51 € 35,33 € 828,0

Minimalna plača

597,43 €

Zajamčena plača 237,73 €
Povprečna bruto plača (november 2009) 1.570,53 €
Povprečna bruto plača (09/09 – 11/09)
Preberi do konca - Podatki za obračun plač za januar 2010

Dnevnice 2009 – gospodarstvo

Dnevnice 2009

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, URL 140/2006 in URL 76/2008

Službeno potovanje v Sloveniji:
nad 12 do 24 ur – 21,39 eura
nad 8 do 12 ur – 10,68 eura
nad 6 do 8 ur – 7,45 eura

4. člen
dnevnice

  1. Če traja službeno potovanje v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) nad 12 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz
Preberi do konca - Dnevnice 2009 – gospodarstvo

Potni nalogi

Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih pri oziroma v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Temeljni stroški so dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) in prevozni stroški (kilometrina, cestnina, parkirnina, …). Obračunajo pa se lahko tudi drugi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve naloge službenega potovanja. Preberi do konca - Potni nalogi
1 5 6 7