Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

04.07.2015 0

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška sta v Uradnem listu RS in na spletnih straneh v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, ministrstvom za gospodarstvo ter sodelujočimi bankami objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem.

Ob tem sta objavili razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb za podjetja iz občin problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki je del pomoči, ki jo je vlada s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje …

Preberi do konca - Razpisana dolgoročna posojila za Koroško in Podravje

Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

investicijeNa katere novosti in vire financiranja za svoje poslovanje in naložbe lahko računajo mala in srednja podjetja v Sloveniji.

VIRI FINANCIRANJA ZA MSP

NOVOSTI

  • potrpežljiva posojila za MSP: 12-letna posojila s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice bodo predvidoma na voljo jeseni (72 milijonov evrov, ki bodo predvidoma prerazporejeni iz kreditne linije za financiranje poslovanja MSP pri SID banki),
  • nova kreditna linija SID banke za MSP za financiranje naložb in zaposlovanja (83,3 milijona evrov),
  • nova kreditna linija SID banke za
Preberi do konca - Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

14.04.2011 0

Predmet razpisa: RC GSD razpisuje:

  • dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.180.000,00 EUR,
  • garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.090.000,00 EUR,

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški potok, Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog – Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina …

Preberi do konca - Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011