Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

16.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev,
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

28.07.2011 0

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška

01.07.2011 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
 • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
 • financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

09.06.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev,
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju za projekte MSG

08.04.2009 0

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev,
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju za projekte MSG

Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju

08.04.2009 0

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne
Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju