Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljajo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):

  • neredno prevzemajo e-račune,
  • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter napačnimi kodami namena.

Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:

  • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
  • vedno enako ID številko
Preberi do konca - Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

E-računovodstvoNova verzija spletne aplikacije UJPnet z dne 1.10.2015 prinaša nekatere doponitve vlede vnosa ID številke e-računa na plačilno navodilo, pošiljanje izdanih e-računov na e-naslove prejemnikov oziroma po e-pošti, vzpostavljena je tudi kontrola v izdanih e-računih na obvezne podatke po standardu eSlog.
                                                             
Vnos številke ID e-računa na plačilno navodilo

  • V zavihku »Vnos/ UPN in Evropski nalog« je na vnosni maski plačilnega navodila UPN in Evropski nalog dodano: polje za vnos številke ID e-računa, in sicer je prednastavljeno polje »Poravnava e-računa«
Preberi do konca - Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Spletno računovodstvo - Računovodstvo VitagoProračunski uporabniki bodo morali od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilihza poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa.

V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju Pravilnik), ki se začne uporabljati s 1. 10. 2015.

V skladu s Pravilnikom …

Preberi do konca - Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

E-računi – Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

09.03.2015 0

Obveščamo vas, da je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet v1.39.

Dopolnitve so naslednje:

1.     Zavihek »E-računi/Izdani«

Dodan je razlog zavrnitve, tako da uporabnik UJPnet v stolpcu Akcija pri pregledu e-računa vidi v polju Odgovori prejemnika  sporočilo oz. razlog zavrnitve e-računa.

2.     Zavihek »E-računi/Uvoz«

Odpravljena je kontrola vrstnega reda prilog v ZIP datoteki e-računa.

3.     Zavihek »E-računi/Vnos«

Dodano je polje »Interna številka kupca«, v katero lahko izdajatelj e-računa vpiše dodaten podatek za usmerjanje e-računa do proračunskega uporabnika.

Skupni …

Preberi do konca - E-računi – Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

E-računi: Obvestilo v zvezi z dobropisi in elektronskim zavračanjem e-računov

informator-racunovodstvo-vitagoNa spletnih straneh Ministrstva za finance, Uprave Republike Slovenije za javna plačila je objavljeno naslednje obvestilo glede izdaje dobropisa in elektronskega zavračanja proračunskim uporabnikom:

  • DOBROPIS:

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen in glede na to, da je dobropis le ena izmed oblik računa, proračunski uporabniki ne smejo dobropisov prejemati v papirni obliki. Združenje bank Slovenije je obvestilo Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), …

Preberi do konca - E-računi: Obvestilo v zvezi z dobropisi in elektronskim zavračanjem e-računov

Zavračanje e-računov s strani proračunskih uporabnikov

30.01.2015 0

E-racunNa podlagi Pravilnika račun v pdf obliki ali ustrezna vizualizacija e-računa nista obvezni prilogi e-računa, če je prejemnik proračunski uporabnik oziroma drug poslovni subjekt, zato navedeno ne sme biti razlog zavrnitve računa. Prav tako nista obvezna…

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A, Uradni list RS št. 111/2013) so proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje dolžni prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju …

Preberi do konca - Zavračanje e-računov s strani proračunskih uporabnikov
1 2