Izplačila zaposlenim ob novem letu – davčna obravnava

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV pojasnilu je opredeljena davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu (sklop A), ki jih delodajalci v praksi različno poimenujejo: božičnica, 13. plača, prednovoletna nagrada zaposlenim. V sklopu B. pa je pojasnjen način posredovanja podatkov o teh izplačilih na obrazcu REK-1.

A. Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu

Uvodoma pojasnjujemo, da delovnopravni predpisi pojmov božičnica, 13. plača ali novoletna nagrada ne urejajo enotno. Ne glede na samo poimenovanje tega izplačila pa je z davčnega vidika pomembno, ali gre …

Preberi do konca - Izplačila zaposlenim ob novem letu – davčna obravnava