Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za zaposlovanje po 55b. členu in olajšave za zaposlovanje invalidov po 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10 in 59/11) smo od zavezanca prejeli vprašanje, katere zneske je mogoče upoštevati kot plače, ki so osnova za izračun olajšave:

  • II. bruto (tj. vključno s prispevki delodajalca, ki se sicer po SRS 15.24 a, č in f ne štejejo
Preberi do konca - Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2