Kaj je prinesel nov Zakon o javnem naročanju? Plusi in minusi.

Za nami so prvi trije meseci veljavnosti novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Lahko rečemo, da je novi zakon prispeval k hitrejši oddaji javnega naročila in spremenil način vročanja odločitve o oddaji javnega naročila. Odprl pa je tudi nove dileme, ki se bodo reševale postopoma ob pomoči prakse Državne revizijske komisije. Za naročnike in ponudnike v sistemu javnega naročanja je ključno izobraževanje o novostih, kar jim lahko prinese nove priložnosti za posel.

Dobra novica za naročnike javnih naročil je …

Preberi do konca - Kaj je prinesel nov Zakon o javnem naročanju? Plusi in minusi.

Pomoč v hrani – sukcesivna dobava hrane v obdobju 2017–2019

06.07.2016 0

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javno naročilo za dobavo hrane za naslednje triletno obdobje v višini 8,7 milijona evrov brez DDV.

V letu 2014 je bil ustanovljen Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije. Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa Slovenija zagotavlja iz proračuna, …

Preberi do konca - Pomoč v hrani – sukcesivna dobava hrane v obdobju 2017–2019

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo raziskave – »Skrivnostni nakup« – Mystery Shopping

23.05.2016 0

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je raziskava, izvedena na podlagi obiskov na 135 enotah subjektov podjetniškega podpornega okolja v Sloveniji, ki bi jih opravili »skrivnostni kupci« oz. stranke in ocenili zaposlene (svetovalce) z namenom, da se ugotovi, kje, v katerih fazah svetovalnega postopka so svetovalci dobri (strokovnost, odzivnost, prijaznost itd.), kje so skriti potenciali oz. možnosti za izboljšave, ipd.

Z izvedeno raziskavo »Skrivnostni nakup« nameravamo izmeriti izvajanje svetovalnega postopka, koliko zaposleni (svetovalci) poznajo postopke svetovanja in »produkte«, ki …

Preberi do konca - Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo raziskave – »Skrivnostni nakup« – Mystery Shopping

Kako vas bodo po novem lahko izključili iz postopka javnega naročanja?

07.03.2016 0

Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) pošteno spreminja pravila. Na kaj paziti in kje so priložnosti?

Marca v veljavo stopi nov ZJN-3, ki prinaša povsem novo ureditev javnega naročanja. Kaj »dobrega« in kaj »slabega« prinaša ponudnikom?

Razlogi za izključitev ponudnikov

Med razlogi za izključitev je tudi, da na dan oddaje ponudbe obstaja zapadli neplačani davčni dolg 50 ali več evrov, ali da niso bili predloženi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let nazaj.

Nova

Preberi do konca - Kako vas bodo po novem lahko izključili iz postopka javnega naročanja?

Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti

25.10.2013 0

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je izvedba aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri študentih t.j.:

  • razvijanje znanja in veščin, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali poslovnih izzivov,
  • razvijanje osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej (npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, pogum, obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domiselnost,..),
  • spodbujanje razvoja različnih tipov invencij in inovacij od proizvodov do storitev, novih načinov dela (organizacijske rešitve), novih aktivnosti  na področju spodbujanja inovativnosti,
Preberi do konca - Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti