Kaj je osnovna in kaj dopolnilna dejavnost na kmetiji

Primarna proizvodnja živil rastlinskega izvora je pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, namenjeni za uživanje. Primer je denimo solata. Če pa zelenjavo predelamo v zelenjavni sok ali sirup, je to sekundarni produkt, ki sodi v dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je tako imenovana sekundarna dejavnost, ki je namenjena boljši izrabi pridelkov osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Osnovna dejavnost na kmetiji pa je na primer pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, namenjeni za uživanje. V nadaljevanju si …

Preberi do konca - Kaj je osnovna in kaj dopolnilna dejavnost na kmetiji

Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV tem dokumentu je navedeno splošno pojasnilo glede delovanja strojnih krožkov in pogojev za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov.

Delovanje strojnih krožkov

Na podlagi 110. člena Zakona o kmetijstvu – ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08) lahko strojne krožke, za medsosedsko pomoč med kmetijskimi gospodarstvi, ustanovijo fizične osebe za učinkovito rabo kmetijske in gozdne mehanizacije ter opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmogljivosti, zmanjšanje investicijskih stroškov in racionalnejšo rabo …

Preberi do konca - Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2

Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne višine so prejemki oproščeni plačila dohodnine oziroma ali je limit skupni (za kmetijska in gozdna zemljišča), ne glede na to, kakšno storitev zavezanec opravi preko strojnih krožkov.

V nadaljevanju odgovarjamo s pojasnilom, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance.

Oprostitev dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi

Preberi do konca - Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi