Naziv podjetja bo lahko vseboval tuje črke

11.08.2015 0

fotolia_12997621_XSZ začetkom naslednjega leta bo mogoče odpreti podjetje, ki bo v svojem imenu vsebovalo črke X, Y, W, Q. Spremembo prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah, izhaja pa iz zaveze iz leta 2013 podpisanega Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Vlada RS je oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, v katere je z ukrepom št. 178 zakonodajalcu naložena poenostavitev uporabe jezika za firmo v gospodarski družbi, …

Preberi do konca - Naziv podjetja bo lahko vseboval tuje črke

Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

european-union-moneySlovenski start-upi imajo poleg nacionalnih razpisov za nepovratna sredstva na voljo tudi centralizirane razpise neposredno prek Evropske komisije za podporo mladih podjetij. Na kaj je potrebno paziti pri pisanju prijave in katere so najpogostejše napake prijaviteljev?

Evropska komisija v okviru programa »Obzorje 2020« (Horizon 2020) objavlja razpise namenjene tudi mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Obzorje 2020 je program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši …

Preberi do konca - Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

08.07.2015 0

horus-logoKdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

ZAKAJ?

Preberi do konca - Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

investicijeNa katere novosti in vire financiranja za svoje poslovanje in naložbe lahko računajo mala in srednja podjetja v Sloveniji.

VIRI FINANCIRANJA ZA MSP

NOVOSTI

  • potrpežljiva posojila za MSP: 12-letna posojila s štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnice bodo predvidoma na voljo jeseni (72 milijonov evrov, ki bodo predvidoma prerazporejeni iz kreditne linije za financiranje poslovanja MSP pri SID banki),
  • nova kreditna linija SID banke za MSP za financiranje naložb in zaposlovanja (83,3 milijona evrov),
  • nova kreditna linija SID banke za
Preberi do konca - Kje je denar za mala in srednja podjetja ter kako do njega

Vlada pripravlja temeljito davčno reformo

227458Čeprav je Slovenija po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem EU, pa struktura teh obremenitev ni najbolj ugodna. Na finančnem ministrstvu zato pripravljajo spremembe vrste davčnih zakonov, vse s ciljem prestrukturiranja bremena javnih dajatev v smeri povečanja konkurenčnosti gospodarstva.

H krepitvi konkurenčnosti poslovnega okolja so se socialni partnerji zavezali tudi v socialnem sporazumu za obdobje 2015-2016. Ob upoštevanju teh ciljev se dosedanje nominalne stopnje davkov, taks, prispevkov in drugih javnofinančnih dajatev v letih 2015 in 2016 ne bodo …

Preberi do konca - Vlada pripravlja temeljito davčno reformo

Zgrabite priložnosti, ki jih prinaša Obzorje 2020

03.03.2014 0

Z letošnjim letom je EU začela izvajati novi program za inovacije in raziskave Obzorje 2020, ki bo trajal vse do leta 2020. Na podlagi izkušenj iz 7. okvirnega programa v obdobju 2007–2013 in potreb podjetij je evropska komisija še bolje prilagodila programe znotraj Obzorja 2020 ter omogočila financiranje tako rekoč vsem podjetjem, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti in razvoja. Program MSP (mala in srednja podjetja) je še posej namenjen idejam, katerih razvoj izkazuje tudi visoko tveganje in velik potencial …

Preberi do konca - Zgrabite priložnosti, ki jih prinaša Obzorje 2020
1 2 3 4